Iris

Wat betekent trouwen in koude uitsluiting?

Koude uitsluiting kan je afspreken in je huwelijkse voorwaarden. In je huwelijkse voorwaarden worden alle vormen van gemeenschappelijkheid wat betreft vermogen of inkomen uitgesloten. Dit betekent dat de vermogens van partners strikt gescheiden blijven. Het enige wat samen wordt gedeeld zijn de kosten van de huishouding.

Trouwen in koude uitsluiting is de meest vergaande vorm van scheiding van vermogens tussen partners. Waar bij gemeenschap van goederen alles wordt gedeeld, wordt bij koude uitsluiting niets gedeeld. Een tussenoplossing is het aangaan van een beperkte gemeenschap (link).

Een koude uitsluiting houdt aanzienlijke risico’s in voor een partner die, nu of in de toekomst, geen eigen inkomen heeft. Hij of zij deelt op geen enkele manier in de vermogensgroei die de ander geniet.

Categories: Samenleven,Trouwen.