Iris

Wat betekent een slapende Vereniging Van Eigenaars (VVE)?

Vaak lees je in de beschrijving bij een appartement dat te koop staat, dat de Vereniging Van Eigenaars slapend is. Wat betekent dit? Als je een appartement koopt word je eigenaar van een appartementsrecht. Dit geeft recht tot het gebruik van het appartement maar ook tot gebruik van de gemeenschappelijke delen (zoals gezamenlijke entree etc.).

Vereniging Van Eigenaars
Alle appartementseigenaren vormen samen een Vereniging Van Eigenaars (VVE). Dit gebeurt automatisch en hier kan je dus niet voor kiezen. In een actieve Vereniging Van Eigenaars worden afspraken gemaakt over het onderhoud van het gebouw.  Hiervoor wordt geld gereserveerd op een gezamenlijke rekening (onderhoudsfonds). Deze onderhoudskosten maken deel uit van de maandelijkse servicekosten die je betaalt als appartementseigenaar.

Slapende Vereniging Van Eigenaars
Als een Vereniging Van Eigenaar slapend is betekent dit dat de vereniging niet actief is. Er wordt niet minimaal 1 keer per jaar vergaderd, er worden geen afspraken gemaakt over het onderhoud en het belangrijkste, er wordt geen geld gespaard voor het onderhoudsfonds.

Een slapende Vereniging Van Eigenaars brengt veel risico met zich mee. Het risico op achterstallig onderhoud is groot en je kunt voor hoge kosten komen te staan. Als er groot onderhoud moet worden gedaan is er niets gespaard en moeten de kosten in een keer worden opgehoest. Dit brengt veel problemen met zich mee omdat sommige eigenaren op dat moment niet kunnen of willen meebetalen en meewerken.

Daarnaast brengt een slapende Vereniging Van Eigenaars voor de bestuurders van de vereniging gevaren met zich mee. Ook al is de Vereniging Van Eigenaars slapend, dan nog heeft deze formeel bestuurders. Geld sparen op een gezamenlijke rekening voor het onderhoud van het gebouw is sinds 2008 door de overheid verplicht gesteld. Bestuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen wellicht aangesproken worden op het moment dat zij hun bestuurstaken niet (goed) uitvoeren.

Categories: Appartement,Wonen.