Iris

Waarom wordt particulier erfpacht niet meer gefinancierd?

Bij particulier erfpacht geeft een particulier de grond in bruikleen aan een andere particulier. De banken zijn sinds 1 januari 2010 heel terughoudend met het verstrekken van hypotheken als er sprake is van particulier erfpacht. Woningen op particulier erfpacht zijn daardoor niet of moeilijker te financieren.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft criteria ontwikkeld voor de financierbaarheid van woningen die op particulier erfpacht staan. Met behulp van deze criteria worden particuliere erfpachters en banken beschermd tegen risico’s in erfpachtvoorwaarden.

  1. Duur van het erfpacht en de vergoedingsregeling. De akte van uitgifte moet helderheid bieden over de looptijd van het erfpachtrecht en de vergoeding van de erfpachter bij het einde van de erfpacht.
  2. Canon en canonaanpassing. De actuele canon moet bekend zijn en de (verwachte) lastenontwikkeling voor de erfpachter moet duidelijk en niet onaanvaardbaar zijn.
  3. Geen verplichting tot koop. De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de erfpachter verplicht is het bloot eigendom op enig moment te kopen.
  4. Wijziging erfpachtvoorwaarden. De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de bloot eigenaar het recht heeft om eenzijdig de erfpachtvoorwaarden te wijzigen die van materiële invloed zijn op de waarde van het erfpachtrecht.
  5. Geen materiële aantasting genotsrecht. De akte van uitgifte mag geen bepalingen bevatten die het genotsrecht van de erfpachter materieel aantasten.

Heb je een vraag over het kopen van een huis dat met particulier erfpacht wordt aangeboden, dan kun je het beste contact opnemen met een notaris.

Categories: Erfpacht,Wonen.