Iris

Voor wie is een levenstestament van belang?

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen en beslissingen over je financiën en medische situatie vast te leggen voor het moment dat je zelf niet meer in staat bent om hier over te beslissen. Het levenstestament geeft eigenlijk een richtlijn over hoe namens jou te handelen als je dat zelf niet meer kunt.

Het levenstestament is van belang voor iedereen die zelf de regie wilt houden op het moment dat je nog leeft maar zelf niet meer kunt beslissen. Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt. Ook voor iedereen die voor jou zorgt, met je samenwerkt of op een ander manier beslissingen samen of voor jou neemt is het van belang dat je een levenstestament maakt. Op die manier voorkom je een hoop onduidelijkheid op het moment dat je zelf niet meer kunt beslissen.

 

Categories: Levenstestament,Samenleven.