Iris

Trouwen vanaf 1 januari 2018? Let op de nieuwe spelregels!

Wie vanaf januari 2018 gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken, doet dat niet meer in gemeenschap van goederen maar in een beperkte gemeenschap. Vanaf 1 januari 2018 gaat de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in.

Belangrijkste veranderingen? Het eigen vermogen dat is opgebouwd vóór het trouwen valt automatisch buiten de gemeenschap. Dit geldt ook voor erfenissen/schenkingen en schenkingen (tenzij anders is bepaalde in het testament).

Tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen
Hoe zit de huidige regeling ook alweer in elkaar? Als je nu samen gaat trouwen zonder vooraf afspraken te maken (huwelijkse voorwaarden) dan trouw je in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alles (alle bezittingen en schulden) wat voor en tijdens het huwelijk is opgebouwd in een gezamenlijke pot gaat. Dus geldt dus voor zowel bezittingen, zoals een huis of aandelen, als schulden zoals hypotheek of een studieschuld.

Bij een scheiding moeten alle bezittingen en schulden worden opgeteld en gelijk worden verdeeld, ieder de helft.

Vanaf 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen
Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe wetgeving. Het belangrijkste is dat als je geen afspraken vooraf maakt (huwelijkse voorwaarden) er automatisch een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat. Dit betekent dat alleen bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd van jullie samen zijn.

Bezittingen of schulden van voor het huwelijk worden dus niet gezamenlijk en blijven eigendom van jezelf. Ook schenkingen, giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden gekregen vallen niet in de gemeenschap van goederen maar blijven eigendom van de partner die deze heeft gekregen.

Bij een scheiding moeten alle bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn gekregen worden opgeteld en gelijk worden verdeeld, ieder de helft. Als je dit niet wilt dan moet je naar de notaris om huwelijkse voorwaarden te maken. Ook als je vanaf 1 januari 2018 wel in gemeenschap van goederen wilt trouwen moet je naar de notaris voor een akte huwelijkse voorwaarden.

Tot 1 januari 2018 Vanaf 1 januari 2018
Voor het huwelijk
Bezittingen voor het huwelijk Gemeenschappelijk Niet gemeenschappelijk
Schulden voor het huwelijk Gemeenschappelijk Niet gemeenschappelijk
Tijdens het huwelijk
Bezittingen tijdens het huwelijk Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk
Schulden voor het huwelijk Gemeenschappelijk Gemeenschappelijk
Erfenissen, schenkingen en giften tijdens het huwelijk Gemeenschappelijk Niet gemeenschappelijk

Administratie!
De nieuwe wettelijke regels zorgen ervoor dat aanstaande partners een goede administratie erop na moeten houden. Je moet namelijk in kaart hebben gebracht wat de bezittingen en schulden zijn op het moment dat je samen gaat trouwen. Alle bezittingen en schulden van voor die datum zijn namelijk van beide partners apart en na die datum van beide partners gezamenlijk.

Als je dit niet samen in kaart brengt is de kans dat hier onenigheid over ontstaat bij een eventuele scheiding heel groot. Hoe bewijs je zonder administratie immers zoveel jaar later wat ooit van jou was?

De nieuwe wet gaat er vanuit dat als de partner geen bewijs van eigendom kan laten zien, de (persoonlijke) spullen tot het gemeenschappelijk vermogen worden gerekend. Heb je dit niet vastgelegd? Dan is de kans groot dat je bij een scheiding de helft aan je (ex)-partner moet geven.

Informeren
Als je op 1 januari 2018 of later gaat trouwen is het zaak om even goed naar de nieuwe regels te kijken en te bedenken wat jullie samen willen. Ook de hierboven genoemde administratie is van groot belang als je besluit geen huwelijkse voorwaarden te maken.

De gemeenten zijn niet van plan om die voorlichting te geven. Er zijn weinig gemeenten die op hun website hier aandacht aan besteden.

Hulp nodig? Wij helpen graag!

 

Tags: ,
Categories: Blog.