Iris

Trouw dit jaar niet als je vorig jaar de belastingvrije schenking van € 100.000,- hebt gekregen

Vorig jaar was er veel te doen rondom de belastingvrije schenking van € 100.000,-. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ik er meerdere columns over geschreven heb.

Omdat met ingang van 1 januari 2015 het niet meer mogelijk is om dit forse bedrag te schenken zonder schenkbelasting te hoeven betalen, dacht ik zelf dat daardoor weinig meer toe te voegen zou zijn aan nieuwe feiten. Dat blijkt echter niet zo te zijn en daarom schrijf ik u deze column.

Nu zal de volgende situatie niet voor grote groepen mensen gelden, maar toch wil ik het onder uw aandacht brengen omdat er ook uit blijkt hoe een klein (en makkelijk over het hoofd te zien wetsartikel) ongekende gevolgen kan hebben. Daardoor hoop ik duidelijk te maken waarom een notaris zo veel slagen om de arm houdt als hij of zij u een advies geeft.

De situatie
In 2014 heeft vader aan zijn dochter belastingvrij een ton geschonken zodat zij daarmee een woning kon kopen. Omdat vader goed bij kas zat (en nog steeds zit) heeft hij aan de vriend van zijn dochter ook een ton geschonken (met de mogelijkheid om die schenking te herroepen als de relatie eindigt).

Op die wijze is er dus feitelijk niet € 100.000,- maar zelfs het dubbele belastingvrij geschonken zolang de dochter en vriend het geld maar conform de regels hebben gebruikt voor de aankoop van hun nieuwe woning.

In 2015 besluiten dochter en vriend hun liefde te bezegelen door in het huwelijksbootje te stappen. Op aanraden van vader gaan zij voor een informatief gesprek over huwelijkse voorwaarden naar de notaris.

Door het Ja-woord uit te spreken moeten er alsnog tienduizenden euro’s betaald worden aan schenkbelasting
Dat is de boodschap van de notaris waarbij er gewezen wordt op artikel 26 lid 2 van de Successiewet.

In dat artikel is namelijk bepaald dat de dochter en haar vriend met terugwerkende kracht (en alleen voor deze wet) geacht worden getrouwd te zijn in 2014. En voor een echtpaar geldt dat alle schenkingen die van dezelfde persoon afkomstig zijn, bij elkaar worden opgeteld.

Dus in plaats van ieder (onder de toenmalige vrijstelling van schenking voor de eigen woning) één ton belastingvrij gekregen te hebben, worden ze nu geacht een schenking van twee ton gekregen te hebben. Oftewel € 100.000,- meer dan de vrijstelling.

Dat betekent dat er een heffing zal volgen van schenkbelasting die in het gunstigste geval 10% bedraagt van die extra ton (als de dochter wordt aangeslagen) of zelfs 30% als geredeneerd wordt dat de vriend die heeft gekregen.

Wijze raad en aandachtspunten
Het advies voor de dochter, haar vriend en vader is om het huwelijk uit te stellen tot na 1 januari 2016. Dan zit er in ieder geval meer dan een (kalender)jaar tussen de schenking in 2014 en het huwelijk in 2016.

Ook wordt afgeraden om een Geregistreerd Partnerschap aan te gaan, want dat wordt hetzelfde behandeld als een huwelijk.

Het is wel mogelijk om in de tussentijd een samenlevingscontract te tekenen. Hierover wordt namelijk niet gesproken in artikel 26 Successiewet.

Overigens is er in dit voorbeeld wel vanuit gegaan dat de dochter en haar vriend in 2014 niet al fiscale partners waren. Dat kan als zij helemaal niet samenwoonden of – als zij wel samenwoonden – dat niet deden in een woning die bezit was van hen beiden of ze al een samenlevingscontract hadden of ze één of meer kinderen samen hadden. Want anders waren ze in 2014 (ten tijde van de schenking) al fiscale partners en was er hoe dan ook maar een schenkingsvrijstelling van € 100.000,- van toepassing. Dat heb ik al eens beschreven in de eerdere columns.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.
Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.