Iris

 

Als je in Nederland overlijdt zonder dat je een testament maakt dan geldt het wettelijk erfrecht. In de wet staat dan beschreven naar wie jouw erfenis gaat. Als je niet wilt dat het wettelijk erfrecht dit bepaalt dan kun je een testament maken.

Wettelijk erfrecht
Als je niets regelt dat bepaalt de wet wie jouw erfenis krijgt . In de eerste plaats is dat je echtgenoot/geregistreerd partner en je kinderen. Heb je geen echtgenoot/geregistreerd partner en geen kinderen dan gaat je erfenis naar je ouders en broers/zussen.

Voorbeeld – wettelijke verdeling
In 2003 is de erfwet veranderd. Sinds deze nieuwe wet geldt als je een echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen hebt de wettelijke verdeling. Als je komt te overlijden dan is de overgebleven partner samen met de kinderen erfgenaam.

De bezittingen gaan echter allemaal naar de overgebleven partner en de kinderen krijgen een tegoedbon voor hun erfdeel. Pas als de overgebleven partner overlijdt hebben zij recht op dat erfdeel. De overgebleven partner moet wel direct erfbelasting aan de Belastingdienst betalen over het erfdeel wat de kinderen hebben geerfd.

Testament maken
Als je een testament maakt kun je zelf bepalen wie jouw erfgenamen worden en wie niet. Je kunt mensen bijvoorbeeld onterven zodat zij niets van jouw erfenis krijgen als jij overlijdt.

Met een testament kun je daarnaast een aantal praktische zaken goed regelen. Je kunt iemand aanwijzen die na jouw overlijden de afhandeling van het testament regelt. Dit wordt een executeur genoemd. Dit kan veel discussie voorkomen tussen de erfgenamen.

Voogdij
Als je minderjarige kinderen hebt kun je in je testament een voogd opnemen. Je kunt dan opnemen wie er voor jullie kinderen moet zorgen als jullie plotseling komen te overlijden. Als je geen voogdijbepaling in je testament opneemt dan bepaalt de rechter wie de voogd van jullie minderjarige kinderen wordt als jullie beiden overlijden.