Iris

Spelregels voor notaris en consument

De Beroepsorganisatie van notarissen (KNB) heeft samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis een brochure gemaakt. In deze brochure staan regels voor de notaris en voor jou op het moment dat je naar de notaris gaat.  Het boekje wordt officieel pas gelanceerd op 1 oktober 2014 maar is nu al beschikbaar.

Regels
Een notaris moet zich houden aan verschillende wetten zoals de Wet op het notarisambt. Maar ook voor jou als consument gelden bepaalde regels. Om duidelijkheid te scheppen over deze regels hebben bovenstaande partijen een boekje gemaakt waarin alle basisregels zijn opgenomen.

Inhoud
In de brochure zijn regels opgenomen over de volgende onderwerpen:

1. Tot stand komen van de opdracht
2. Uitvoeren van de opdracht
3. Kosten
4. De rekening van de notaris
5. Voortgang van het werk
6. Klachten en geschillenregeling
7. Aansprakelijkheid notaris

Meer weten? 
Wil je meer weten over de rechten en plichten die je hebt als je naar de notaris gaat? Download dan hier het boekje!

Categories: Blog.