Iris

Schenken en verlaging AWBZ-bijdrage deel 3

In mijn vorige twee artikelen heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt.

In de eerste situatie was weliswaar geen sprake van een schenkingstraditie, maar was er ook geen risico dat de ontvangers andere personen zouden zijn dan de erfgenamen van de patiënt. Dit, omdat de patiënte al bij de geboorte een zware geestelijk beperking had en dus geen testament kon opstellen.

Bij de tweede situatie was er wel het risico dat de patiënt een testament had opgesteld waardoor de ontvangers van de schenking in theorie anderen konden zijn dan de erfgenamen. Maar de patiënt was wel helder en er was sprake van een schenkingstraditie.

Casus 3
In de derde situatie kan de schenker eerder een testament hebben opgesteld (waardoor de ontvangers van de schenking anderen kunnen blijken te zijn dan de erfgenamen). En ook hier is sprake van een schenkingstraditie.

De rechter in Zeeland-West Brabant geeft toestemming om een deel van het vermogen te schenken aan de kinderen en kleinkinderen. Maar wel een veel kleiner deel dan gevraagd was. Hierdoor bleef de eigen bijdrage voor de AWBZ hoog aangezien de grondslag voor de berekening ervan niet onder het drempelbedrag zakte.

Mocht u bewindvoerder zijn en de patiënt een (verhoogde) eigen bijdrage moeten betalen op grond van de AWBZ, dan is het doen van schenkingen overduidelijk de eenvoudigste manier om de eigen bijdrage lager te laten worden.

Volgende keer beschrijf ik een omslachtigere manier om het vermogen te verkleinen.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950.

Categories: Blog.

Leave a Reply