Iris

Repeterende schenking: wat is het en is het mogelijk?

Om erfbelasting te besparen wordt vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier. Er wordt dan vastgelegd dat de ouders hun kind geld schenken, maar dat het kind dat bedrag pas zal ontvangen bij overlijden van de ouders (of eerder, bijvoorbeeld bij opname in een verzorgingstehuis).

Schenking op papier: hoe werkt het in het kort ?
De Belastingdienst accepteert zo’n schenking op papier als er aan een aantal voorwaarden voldaan is en er geen sprake is van Fraus Legis. Eén van die voorwaarden is dat de schenking bij de notaris in een akte is vastgelegd. De notaris zal kosten in rekening brengen voor het correct opstellen, passeren en in de kluis bewaren van de akte. Daardoor is de belastingbesparing minder groot dan zou kunnen.

Stel dat er aan een kind € 5.000,- op papier wordt geschonken. Dan is er geen schenkbelasting verschuldigd, maar bruto is de maximale besparing 20%. Dat is namelijk het hoogste tarief dat het kind moet betalen als datzelfde bedrag niet geschonken zou zijn, maar via de erfenis aan het kind toekomt. Netto is de besparing echter geen € 1.000 omdat ook de notariskosten betaald moeten worden.

Als ouders € 25.000,- aan een kind willen schenken op de minst kostbare manier, dan moeten ze dus vijf jaar achter elkaar terug naar de notaris. Ieder jaar wordt in een nieuwe akte vastgelegd dat de ouders € 5.000,- schenken. Dan is er iedere keer een maximale bruto besparing van € 1.000,-, maar moeten ook telkens de kosten voor die nieuwe akte betaald worden.

Wat is een repeterende schenking?
Cliënten vragen vaak of nu niet in één akte vastgelegd kan worden dat zij de komende vijf jaren geld schenken aan hun kind. Dan worden maar één keer kosten door de notaris gerekend en is de netto belastingbesparing veel hoger. Notarissen noemen dat een repeterende schenking.

Is een repeterende schenking mogelijk?
Tot nu toe is er echter veel onduidelijkheid of een repeterende schenking mogelijk is. Dit komt door de manier waarop de Belastingdienst de wet interpreteert. Als de belastingdienst deze constructie niet goedkeurt dan wordt er schenkbelasting gerekend over het hele bedrag wat in die vijf jaar wordt geschonken. Dan maakt het dus qua belasting dus niet uit of je het in een keer schenking of in vijf jaar.

De Belastingdienst in Groningen heeft op 6 mei 2013 een brief gestuurd aan een notaris in Zeeland waarin te lezen is dat een repeterende schenking onder bepaalde voorwaarden mogelijk zou zijn. Dit gaf hoop voor het toepassen van deze constructie. Helaas is nu duidelijk geworden dat deze constructie niet mogelijk is. Je zult dus elk jaar een nieuwe akte moeten passeren bij de notaris.

 

Categories: Blog.