Iris

Procedure mediation

Een mediation procedure bestaat meestal uit de volgende stappen:

  1. Intake. Tijdens dit eerste gesprek komt aan de orde wat precies het conflict is. Aan het einde van dit gesprek moet duidelijk zijn of alle partijen bereid zijn om zich in te zetten voor het oplossen van het conflict.
  2. Verkennen. Doel van deze stap is het uitzoeken wat partijen verdeeld houdt en waarom ze geen oplossing voor het conflict hebben gevonden. Onderliggende belangen en emoties worden besproken en duidelijk moet zijn wat het standpunt is van beide partijen.
  3. Onderhandelen. In deze fase worden oplossingen bedacht voor het conflict. Vervolgens wordt de oplossing gezocht die voor beide partijen bevredigend is. Dit gebeurt op een manier dat beide partijen zich rechtvaardig behandeld voelen.
  4. Afronden. De mediation eindigt meestal met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken die besproken zijn gedurende de gesprekken.

Indien je wilt scheiden en op zoek bent naar een mediator is het verstandig om een notaris-mediator te benaderen. Omdat een notaris-mediator ook juridisch goed is onderlegd, kan hij jullie beter adviseren en begeleiden tijdens dit moeilijke proces. Neem direct contact op met een van onze aangesloten specialisten.

Categories: Mediation,Samenleven,Scheiden.