Iris

Notaris tip van de week: uitsluiten van de koude kant

U bent dol op uw kinderen. Met enige regelmaat komt het voor, dat de liefde tussen de ouders en de partners van de kinderen minder groot is. Delen deze partners ook in de erfenis wanneer u overlijdt? Delen zij in de schenkingen die u aan uw kinderen doet? Wat doet u daaraan? Vandaag besteed ik aandacht aan de omgang met deze zogenaamde ‘koude kant’.

Delen met ex-partner
Vorige week liep ik er nog tegen aan. Iemand had vorig jaar december een schenking van haar ouders ontvangen van €20.000,00. In de schenkingsovereenkomst hadden de ouders geen zogenaamde privé-clausule opgenomen. In januari 2014 gaf manlief aan te willen scheiden. Van de in december 2013 ontvangen schenking moet nu de helft naar de ex, omdat zij in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Dit vond mevrouw niet aangenaam…

Voorkomen!
Was dit te voorkomen? Ja zeker!

Wanneer u in de schenkingsovereenkomst bepaalt dat wat uw kinderen krijgen niet zal vallen in een gemeenschap van goederen waarin zij zijn gehuwd, of zullen huwen, en ook niet zal worden verrekend op grond van enig verrekenbeding of een samenlevingscontract, zal er geen probleem ontstaan.

Is er ten tijde van een scheiding nog aantoonbaar iets van uw schenking over, dan kan uw kind dat overschot voor zichzelf houden en hoeft dit niet gedeeld te worden met de ex-partner.

Administratie
Het is wel verstandig wanneer uw kind de schenking, en de besteding daarvan, goed administreert. Bij een echtsheiding moet uw kind wek bewijs kunnen leveren dat bepaald vermogen privé is gebleven.

Check
Hebt u zelf de schenkingsovereenkomst opgesteld en bent u er niet zeker van of uw schenkingsovereenkomst op dit onderdeel klopt, vraag dit dan na bij uw notaris. Hij is de deskundige bij uitstek op dit gebied.

Testament
Het is ook verstandig om een privé-clausule op te nemen in uw testament. Doet u dit niet, dan kan een ex van één van uw kinderen na uw overlijden aanspraak maken op een deel van uw nalatenschap.

In het verleden was het niet altijd gebruikelijk om een dergelijke bepaling in testament op te nemen. Dus heeft u al lang geleden een testament gemaakt, dan is het goed om te kijken of daarin een privé-clausule is opgenomen. Is dit niet het geval en wilt u niet dat een ex van een van uw kinderen meedeelt in uw nalatenschap, gaat u dan naar uw notaris en laat uw testament op dit onderdeel aanpassen. Dit voorkomt dat ex-partners meedelen in uw nalatenschap. U maakt het uw kinderen dan ook makkelijker.

Meer weten? 
Wilt u hier meer over weten, stel hier uw vraag of maak een afspraak met ons. Op ons kantoor bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

 

Categories: Blog.

Leave a Reply