Iris

Notaris tip van de week: Schenken op papier

Misschien hebt u er al wel eens over gehoord en heb ik het in een van mijn vorige columns ook wel eens genoemd, maar om geld/vermogen van de ouders fiscaal voordelig naar de kinderen over te hevelen wordt regelmatig gebruik gemaakt van de “schenking op papier”. In dit artikel wil ik u meer vertellen over schenken.

Overeenkomst
Een papieren schenking is een overeenkomst waarbij u aan uw kinderen een bedrag schenkt, onder de bepaling dat uw kinderen het geld op een later tijdstip, meestal na het overlijden van de ouder die het langst leeft, verkrijgen. Voor de ouder ontstaat echter direct een schuld aan de kinderen. De vordering van de kinderen is echter nog niet opeisbaar.

Voorwaarden
Voorwaarde voor een papieren schenking is, dat deze bij een notaris moet worden geregeld. Daarnaast moet de schenker ieder jaar, over het schuldig geworden bedrag, een rente vergoeden van 6%. De schenker betaalt deze rente aan de ontvanger van de schenking. Deze rente moet ook echt betaald worden en mag niet bijgeschreven worden op de schuld.

Inkomstenbelasting
Voordeel van zo’n papieren schenking voor de ouders is dat voor de inkomstenbelasting de schuld als aftrekpost kan worden gebruikt. Daar tegenover staat wel dat uw kinderen de vordering moeten opgeven bij de aangifte voor de inkomstenbelasting (box III). De belasting die zij vervolgens zijn verschuldigd (1,2%), kan met de ontvangen rente worden betaald.

Ongedaan maken
Het is wel verstandig om in de schenkingsakte een clausule op te nemen op grond waarvan de ouders de schenking weer ongedaan kunnen maken. Dit heet herroepelijkheid. Dit kan nuttig zijn voor het geval uw kind in financiële problemen komt, of anders geen aanspraak kan maken op sociale voorzieningen. Ook voor het geval het kind overlijdt vóór de ouders overlijden, is het verstandig om de schenking aan het kind te kunnen herroepen, omdat u anders als ouder erfbelasting gaat betalen over uw eigen vermogen. U erft immers uw eigen schenking terug.

Koude kant uitsluiten
Een andere bepaling die u in de schenkingsakte kunt opnemen is dat de schenking alleen bestemd is voor uw kind en niet voor zijn of haar partner of echtgenoot. U voorkomt dat bij een scheiding de ex-partner de helft van het geschonken bedrag verkrijgt. Hierover zal ik volgende week meer vertellen.

Jaarlijkse vrijstelling
Wanneer het jaarlijks te schenken bedrag hoger is, dan de vrijstelling die geldt voor ouders aan kinderen, voor 2014 is dat ruim €5.200,00, moet de schenking worden aangegeven bij de belastingdienst en moeten uw kinderen daarover eenmalig schenkbelasting betalen.

Eenmalig kan een groter bedrag worden geschonken. Deze vrijstelling bedraagt ruim €25.000,00. Al eerder heb ik gesproken over de verruimde vrijstellingsmogelijkheid wanneer de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning van de ontvanger van de schenking. De vrijstelling bedraagt dan €100.000,00 en geldt in het jaar 2014. De notaristips over dit onderwerp leest u op deze website.

Voordelen: belasting en AWBZ
Waarom zult u gaan schenken op papier vraagt u zich misschien af? Wanneer u overlijdt vormen de geschonken bedragen een schuld. Deze kan in mindering worden gebracht op het vermogen, dat de kinderen van u erven. Dit vermogen daalt dus. Daarmee daalt ook de erfbelasting die door de kinderen moet worden betaald. U heeft een deel van de erfenis overgeheveld tijdens uw leven, met gebruikmaking van de jaarlijkse of eenmalige vrijstellingen. Of het ook voor u gunstig is om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan uw notaris u alles over vertellen. Ook kan hij proefberekeningen uitvoeren waardoor het voor u duidelijk wordt wat het kost en wat het oplevert.

Tevens verlaagt u met schenkingen uw eigen vermogen, waardoor u mogelijk een lagere eigen bijdrage betaalt wanneer u wordt opgenomen in een zorginstelling.

Het mes snijdt dus aan twee kanten, schenken is voordeling voor de verschuldigde erfbelasting en bespaart u mogelijk veel geld aan eigen bijdragen voor de AWBZ.

Meer weten?
Wilt u hier meer over weten, stel hier uw vraag of maak een afspraak met ons. Op ons kantoor bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

Categories: Blog.

Leave a Reply