Iris

Notaris tip van de week: Scheiding en je huis

Minder dan vroeger, maar nog steeds wordt er getrouwd. Men belooft elkaar tot de dood trouw te zullen blijven in voor- en tegenspoed. Net als u, weet ook ik, dat ongeveer een derde van alle huwelijken de eindstreep niet haalt. Dit geldt nog meer voor samenwoners. Van de samenwoonrelaties wordt inmiddels de helft na enige tijd ontbonden.

Wat nu als het niet meer zo botert tussen u en uw partner en u er eigenlijk een streep onder wilt zetten? Er moet dan veel geregeld worden. In dit artikel besteed ik aandacht aan echtscheiding en de eigen woning.

Eigen Woning
Naast het verdelen van de inboedel, zijn er bij een scheiding nog een aantal onderwerpen die extra aandacht verdienen en vaak de nodige moeilijkheden opleveren. Eén daarvan is de eigen woning. De woning vormt vaak een belangrijk onderdeel van iemands bestaan. Enerzijds heeft de woning vanwege bepaalde herinneringen een emotionele waarde, anderzijds is het ook gewoon een zaak, die geld waard is.

Overname 
Wil één van beide partners na de scheiding in de woning blijven wonen? Kan dat ook financieel? Of moet de woning worden verkocht? Dit zijn belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Wanneer één van beide partners de woning wil blijven bewonen, moet de andere partner worden uitgekocht. Hoeveel aan de ex-partner moet worden betaald, is afhankelijk van de eigendomsverhouding, de eventueel gemaakte huwelijkse voorwaarden of de inhoud van het samenlevingscontract en natuurlijk de (over)waarde van de woning.

Daarnaast moet de hypotheek worden overgenomen. Hieraan kunnen door de bank eisen worden gesteld.

Verdeling vastleggen en uitvoeren
Gaat één van de partners verder met de woning, denkt u er dan wel aan om de nieuwe situatie ook vast te leggen bij de notaris. Het gebeurt met enige regelmaat dat dit wordt vergeten. De woning blijft dan op naam van beide partners staan en dit geldt meestal ook voor de hypotheekschuld. Dit levert later vaak problemen bijvoorbeeld wanneer een van de partners een ander huis wil kopen of wanneer in de toekomst de woning toch moet worden verkocht.

Verkoop woning
Het kan ook zijn dat de woning moet worden verkocht. Hoewel de woningmarkt aantrekt, duurt het vaak toch wel even voordat een woning is verkocht en dan is het nog de vraag voor welk bedrag de woning wordt verkocht. Regelmatig is de opbrengst lager dan de hypotheekschuld. Soms is het aantrekkelijker om samen eigenaar van de woning te blijven. Hierover moeten dan afspraken worden gemaakt en duidelijk moet worden wat de fiscale gevolgen zijn van deze regeling. Niet altijd blijft het recht op hypotheekrenteaftrek bestaan!

Inschakelen deskundige
Kortom, heel veel zaken waarover u beslissingen moet nemen bij een echtscheiding en dan heb ik het hier alleen nog maar over de eigen woning. Vaak moeten ook belangrijke beslissingen worden genomen over de alimentatie, het toekomstige pensioen en eventueel de kinderen. Het is daarom verstandig om u door een deskundige bij te laten staan wanneer u uit elkaar gaat. Dit kan tegenwoordig ook bij een notaris. Juist vanwege de onafhankelijkheid en onpartijdigheid die is verbonden aan de functie van een notaris, kan hij goed als scheidingsbegeleider optreden. Bovendien heeft u hem aan het einde van het traject meestal toch nodig om de verdeling te regelen.

Wanneer u de begeleiding van uw scheiding in één hand wilt houden, kunt u dan ook prima terecht bij uw echtscheidingsnotaris. Ook mijn kantoor biedt sinds enige tijd scheidingsbegeleiding aan en is aangesloten bij de notariële beroepsvereniging voor mediators en scheidingsbemiddelaars.

Meer weten? 
Wilt u hier meer over weten, stel hier uw vraag of maak een afspraak met ons. Op ons kantoor bent u van harte welkom voor een vrijblijvend gesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

 

Categories: Blog.

Leave a Reply