Iris

Notaris tip van de week: Scheiden en je pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover  afspraken moeten worden gemaakt als u gaat scheiden, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip.

Afspraken over je opgebouwde pensioen
Hoewel het ouderdomspensioen pas wordt betaald als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, is dat pensioen wel gedeeltelijk tijdens het huwelijk opgebouwd. Om aanspraak te houden op een deel van het pensioen dat tijdens het huwelijk door uw (ex)partner is opgebouwd, is het meestal nodig om bij de scheiding hierover al afspraken te maken.

Ook de wetgever heeft regels opgesteld over de verdeling van het pensioen dat tijdens een huwelijk is opgebouwd. Het uitgangspunt van deze regels is dat tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten aan beide partners voor de helft toekomen. Daarbij is het niet van belang of er huwelijkse voorwaarden zijn.

De echtgenoot die niet zelf pensioen heeft opgebouwd, kan zonder medewerking van de echtgenoot die aan een pensioenregeling deelneemt een recht op diens pensioen krijgen. Bij een scheiding kun je van deze wettelijke regels afwijken en voor een andere verdeling kiezen of de wettelijke regels geheel uitsluiten.

Behoefte en draagkracht zijn niet van belang
Anders dan bij de alimentatie spelen draagkracht bij de betalende partner en de behoefte van de ontvangende partner bij de verdeling van het pensioen geen rol.

Melden
Verder is het handig om de scheiding binnen twee jaar aan het pensioenfonds te melden. Als u namelijk niet binnen twee jaar de scheiding meldt aan het pensioenfonds wordt het pensioen niet meer automatisch en rechtstreeks via het pensioenfonds geregeld. U heeft dan nog wel recht op het pensioen maar u moet dit dan zelf regelen met uw ex echtgenoot.

Veel te regelen
Bij scheiden moet u over veel dingen beslissingen nemen. Uw pensioen, de woning, de alimentatie en wanneer er kinderen zijn het ouderschapsplan. Zaken waar u niet iedere dag bij stil staat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in.

Echtscheidingsnotaris
U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris. Hij kan uw echtscheiding van begin tot eind verzorgen. Dit kan ook op mijn kantoor. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen hierover, stel hier uw vraag of maak een afspraak met ons kantoor! De koffie staat klaar voor een vrijblijvend gesprek, waarin we kunnen uitleggen wat wij voor u kunnen doen.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

Categories: Blog.

Leave a Reply