Iris

Notaris tip van de week: Scheiden en je eigen bedrijf

Als u gaat scheiden moeten er een hoop zaken geregeld worden. Dit is helemaal het geval wanneer er sprake is van een eigen bedrijf. Van belang zijn dan met name de vragen: wie zet de onderneming voort en wat de waarde is van de onderneming?

Verrekening van de waarde
Bij een echtscheiding wordt doorgaans niet de onderneming verdeeld, maar de waarde van de onderneming. Wanneer er tijdens het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld, heeft de ex-echtgenoot recht op de helft van de waarde van de onderneming. Het vaststellen van de waarde van de onderneming is niet eenvoudig. Bij een relatief klein bedrijf kan de waarde nog wel eens in onderling overleg worden vastgesteld. Maar al snel zal de deskundigheid van een accountant moeten worden ingeroepen.

Als de helft van de waarde cash op de bank staat, kan de ex-echtgenoot direct worden afbetaald. Wanneer de helft van de waarde “vast zit” in de onderneming zal naar een andere oplossing gezocht moeten worden, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. Op deze manier komt de continuïteit van de onderneming niet in gevaar.

Vergoeding voor werkzaamheden
Soms heeft de echtgenoot, die niet de eigenaar is van de onderneming, meegewerkt in de onderneming. Op grond van de redelijkheid en billijkheid kan deze partner bij de scheiding nog een vergoeding voor deze werkzaamheden ontvangen. Dit is ook het geval wanneer de ex-echtgenote (doorgaans de vrouw) kan aantonen dat zij het uitoefenen van de onderneming mogelijk heeft gemaakt, door thuis de verzorgende rol op zich te nemen.

Alimentatie
Voor iemand die in loondienst werkt, bestaan voor het bepalen van de alimentatie richtlijnen om de draagkracht te berekenen. Deze richtlijnen bestaan niet voor ondernemers. Over de vraag wat een ondernemer kan missen, zullen de meningen al snel verdeeld zijn. Bij een ondernemer zal het inkomen niet ieder jaar gelijk zijn. In de praktijk wordt vaak uitgegaan van het gemiddelde inkomen in de afgelopen drie jaren. Ook moet rekening worden gehouden met eventuele grote jaarlijkse afbetalingen aan zijn ex-echtgenoot, in verband met het vergoeden van de waarde van de onderneming, Daardoor kan de alimentatie op een lager bedrag uitkomen.

Pensioen
Tot slot moet een regeling worden getroffen voor de verdeling van het opgebouwde pensioen. De meeste eigenaren bouwen pensioen in eigen beheer op, vaak in een B.V. De ex-echtgenoot heeft er belang bij dat bij de scheiding het pensioen wordt afgestort. Dit om te voorkomen dat haar ex-partner na de scheiding de hoogte van het pensioen, dat haar toekomt, nog kan beïnvloeden. Wanneer de meewerkende ex-echtgenoot eveneens pensioen in de B.V. heeft opgebouwd, kan deze eisen dat het pensioen ergens anders wordt ondergebracht.

Deskundige raadplegen
Kortom, weer een heleboel vragen die spelen rondom een echtscheiding. U moet aan veel zaken denken en beslissingen nemen over onderwerpen waar u niet iedere dag bij stilstaat, maar die voor uw toekomst wel belangrijk zijn. Deskundige begeleiding en advies zijn dan ook erg belangrijk. Schakel deze hulp in. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een gespecialiseerde notaris.

Ons kantoor biedt begeleiding van uw echtscheiding, van a tot z. Wilt u meer weten? Komt u dan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

Categories: Blog.

Leave a Reply