Iris

Notaris tip van de week: nieuwe regels voor lesbische ouders en voor voogdij

Misschien heeft u het al wel gehoord op radio en tv, maar op 1 april 2014 zijn een aantal wijzigingen inwerking getreden voor lesbische ouders en voor het regelen van de voogdij. Er zijn dingen in de familiesfeer mogelijk geworden, die daarvoor niet mogelijk waren.

Twee moeders
Zo is het sinds 1 april 2014 ook juridisch mogelijk om twee moeders te hebben. Wordt een kind geboren in een lesbisch huwelijk dan wordt naast de biologische moeder ook de andere vrouw, moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat de zaaddonor onbekend is. Voor 1 april moest er veel geregeld worden om een gelijkwaardige positie te bereiken voor de niet-biologische moeder. Dit is nu verleden tijd.

Geregistreerd partnerschap en erkenning
In een vorige tip heb ik het verschil tussen een huwelijk, een geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract besproken. Sinds 1 april 2014 geldt dat kinderen die worden geboren tijdens een geregistreerd partnerschap, de vader ook juridisch als vader wordt gezien. Hij hoeft het kind niet meer te erkennen om juridisch gezien de vader te zijn. Hiermee worden de verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap verder verkleind en staat het geregistreerd partnerschap juridisch gezien bijna gelijk aan het huwelijk.

Wordt het kind geboren in een samenwoonrelatie, dan moet de vader het kind wel erkennen om juridisch gezien vader van het kind te zijn, ook wanneer men een samenlevingscontract heeft.

Voogdij
Een andere verandering betreft de voogdij. De voogdij van kinderen kan per 1 april 2014 ook geregeld worden via een gezagsregister. Door middel van een aantekening in dit register kunnen ouders een voogd voor hun kind aanwijzen die na hun overlijden het gezag over hun minderjarige kinderen kan verkrijgen. Ook blijft het mogelijk om dit bij testament te doen. Het verschil tussen het gezagsregister en regelen bij testament is dat de aantekening in het gezagsregister openbaar is en die in het testament niet.

Nietig huwelijk ouders
Een laatste wijziging die ik wil noemen is de mogelijkheid voor kinderen om het huwelijk van hun ouders nietig te verklaren. In het verleden was het nodig dat het huwelijk eerst werd ontbonden door echtscheiding. Dit is nu niet meer nodig. Een nietigverklaring kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van dementie van een ouder en deze onbezonnen in het huwelijk is getreden met een nieuwe -vaak ook jongere- partner.

Tot zover de actualiteiten in het familierecht.  Wilt u meer informatie? Stel hier uw vraag of neem contact op met ons kantoor.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

Categories: Blog.

Leave a Reply