Iris

Notaris tip van de week: kan ik mijn kind onterven?

U hebt altijd hard gewerkt voor uw gezin en bent altijd spaarzaam geweest, waardoor u nu een mooi spaarpotje heeft opgebouwd. Alleen ziet u die spaarzaamheid niet terug bij (al) uw kinderen. U vindt het eigenlijk wel jammer wanneer uw spaargeld en bijvoorbeeld de waarde van uw inmiddels (bijna) hypotheekvrije woning voor een groot deel naar uw ene zoon of dochter gaat die het waarschijnlijk in een keer opmaakt.

Kunt u hier nog iets aan doen? Wat zijn de mogelijkheden? U treft het aan in dit artikel.

Kan ik mijn kind onterven?
Ja, dit kan door het maken van een testament. In dit testament kunt u een kind onterven.

Het kind krijgt dan in principe niets bij uw overlijden. Ik zeg in principe, omdat uw onterfde kind, wanneer hij of zij het niet eens is met die onterving, een beroep kan doen op zijn zogenaamde legitieme portie. De legitieme portie is gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel van het kind, wanneer het niet door u zou zijn onterfd. Een kind krijgt hierdoor alleen een bedrag in geld en praat niet meer mee over de afwikkeling van de erfenis.

Erfdeel verminderen? 
Gaat onterven u te ver of wilt u gedoe tussen de erfgenamen na uw overlijden voorkomen, dan kunt u het kind dat u minder wilt laten delen in uw vermogen, ook in uw testament in de legitieme stellen, zoals dat heet. U bepaalt dan in uw testament dat het betreffende kind niet meer krijgt dan zijn legitieme portie, dus de helft van de waarde van zijn oorspronkelijke erfdeel.

Wanneer u naast vermogen ook nog spullen in uw nalatenschap heeft, kunt u in uw testament ook bepalen dat het kind deze spullen krijgt die de waarde van zijn erfdeel vertegenwoordigen en geen geld. U voorkomt dan dat uw kind het geld direct verspild.

Erfdeel onder bewind stelen
Een andere manier is om een erfdeel van een kind dat niet (goed) met geld kan om gaan, onder bewind te stellen. Eén van de andere erfgenamen kunt u dan aanstellen als bewindvoerder over dit erfdeel. De bewindvoerder wordt dan verantwoordelijk voor de besteding van het geld.

Nadeel van deze mogelijkheid is dat het kind met het onder bewind gestelde erfdeel, na vijf jaar de kantonrechter kan verzoeken om het bewind op te heffen. Het kind moet dan wel kunnen aantonen dat hij of zij inderdaad bij machte is om het geld zelf te beheren. Als dit het geval is zal de kantonrechter het bewind opheffen.

Ondernemers
Tot slot is er voor ondernemers nog een andere mogelijkheid. Hebt u als ondernemer er onvoldoende vertrouwen in dat de volgende generatie het bedrijf op de goede manier voort zal zetten? Heeft u een B.V.? Dan kunt u overwegen om de aandelen in uw B.V. onder te brengen in een stichting, tegen uitreiking van certificaten. De certificaten geven alleen recht op winstuitkeringen, maar geven geen recht op zeggenschap in het bedrijf.

De certificaten komen straks via de erfenis toe aan uw kibbelende erfgenamen, die daar geen schade mee kunnen aanrichten. De zeggenschap blijft bij de stichting, waar u een bestuur van capabele mensen in benoemt. Hiermee stelt u de toekomst van uw bedrijf veilig.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het regelen van uw zaken na uw overlijden, neem dan contact op met ons kantoor. De koffie staat klaar voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

 

Categories: Blog.

Leave a Reply