Iris

Notaris tip van de week: Geld uit je BV halen

Vandaag weer een tip voor ondernemers en wel die ondernemers die hun onderneming hebben ondergebracht in een BV. Kun je het minimumkapitaal wat je bij de oprichting in je BV moest brengen, er weer uit halen? Je treft de oplossingen aan in dit artikel.

Minimumkapitaal afgeschaft
Voor 1 oktober 2012 moest er bij de oprichting van een BV een bedrag van minimaal €18.000,- worden ingebracht, alvorens de BV kon worden opgericht. Sinds 1 oktober 2012 is deze eis van een minimumkapitaal afgeschaft. Dat is makkelijk wanneer u een nieuwe BV opricht, maar biedt ook mogelijkheden voor hen die reeds een BV hebben.

Geld er uit
Kunt u dit geld nu uit uw BV halen en aan u zelf overmaken? Het antwoord op deze vraag is ja. Een vermindering van het kapitaal van de BV is mogelijk, tot bijvoorbeeld € 1,00. U kunt dan belastingvrij het geld uit de BV halen.

Hoe?
Dit kan op twee manieren. Allereerst kan het kapitaal van de BV worden verminderd door de nominale waarde van de aandelen te verminderen. Had de BV eerst 180 aandelen van elk €100,00, dan kan de nominale waarde van een aandeel worden verminderd naar €0,01, waarna het geplaatste kapitaal nog maar €1,80 bedraagt.

Daarnaast is het mogelijk om aandelen in te trekken. Als een BV met 180 aandelen van €100,00 er 179 intrekt, blijft er nog een geplaatst kapitaal over van €100,00. De rest kan dan aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd.

Ook is het mogelijk om beide mogelijkheden te combineren om op het gewenste bedrag van bijvoorbeeld €1,00 uit te komen.

Besluit
Om tot kapitaalvermindering over te gaan is een besluit vereist van de algemene vergadering van aandeelhouders van de BV De aandeelhouder van wie de aandelen worden ingetrokken moet bovendien uitdrukkelijk daarmee instemmen.

Daarnaast moet ook de directie van de BV uitdrukkelijk instemmen met dit besluit. De directie moet namelijk beoordelen of de BV door het besluit tot kapitaalvermindering en de uitbetaling van het bedrag aan de aandeelhouders niet in financiële problemen komt. Dit is de zogenaamde uitkeringstest. Deze uitkeringstest is nieuw sinds de invoering van de vernieuwde BV-regelgeving op 1 oktober 2012. Al deze besluiten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Let op!
Wanneer je enig aandeelhouder bent van de BV, lijkt dit een formaliteit. Toch is het met het oog op aansprakelijkheid wel belangrijk om de regels omtrent de uitkeringstest serieus te nemen. Wanneer de besluiten zijn genomen, ga je naar je notaris die de kapitaalvermindering formeel zal vastleggen door middel van een statutenwijziging.

Tot slot, laat je goed informeren door je fiscalist, accountant en notaris voordat je tot kapitaalvermindering overgaat.

Wil je het bovenstaande bespreken? Op ons kantoor ben je altijd welkom voor een vrijblijvend eerste gesprek.

Jeroen Blankestijn
Notariskantoor Blankestijn
0314-621141

Categories: Blog.

Leave a Reply