Iris

Notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn

Een notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn en moet zelfs behept zijn met een gezonde dosis wantrouwen. Dat blijkt uit een zaak die door onze hoogste  tuchtrechter is behandeld. De straf die daar opgelegd werd vanwege een weinig kritische houding was ontzetting uit het notarisambt.

Koopovereenkomst
In deze zaak werd op het kantoor van de notaris een koopovereenkomst getekend van een fraaie woning met als koopsom € 1.350.000,-. De notaris heeft toen wel het  paspoort van de verkoper gecontroleerd, maar niet dat van de koper. De notaris verklaarde toen dat hij de koper al maanden kende en al meerdere koopcontracten voor deze te hebben opgesteld.

Zwitserse bank
In het koopcontract was ook de verplichting opgenomen dat de koper op een bepaalde datum een waarborgsom moest storten. De koper voldeed hier niet aan,  maar de notaris ontving op de betreffende dag wel een bevestiging van een Zwitserse bank dat het geld was overgemaakt. Die brief bleek achteraf vals te zijn, maar de notaris had wel de verkoper al gemeld dat hij deze had ontvangen.

Onjuistheden
Ook in de verdere afwikkeling van het dossier trad de notaris, eufemistisch gezegd, onhandig op. Hij deed uitlatingen over de koper en diens handelen, die uiteindelijk niet waar bleken te zijn. Ook bleek achteraf dat in het dossier diverse valse documenten zaten waar geen verklaring voor gegeven kon worden.

Notaris: ‘Oplichting’
De notaris stelde tijdens de behandeling van deze tuchtzaak dat ook hij slachtoffer was geworden van de oplichtingspraktijken van de koper, maar de tuchtrechters wierpen hem tegen dat hij wist dat de andere koopovereenkomsten die hij voor deze koper had opgesteld ook niet door waren gegaan.

Ook had het feit dat de koper eerst gemeld had een rijke erfgename te zijn en daarna dat zij beschikte over een bijzondere wiskundige gave waarvoor de Staat der Nederlanden veel geld over zou hebben, toch alarmbellen moeten doen afgaan bij de notaris.

Nu dat niet het geval is en kort gezegd de notaris te goed van vertrouwen is geweest,  beslissen de tuchtrechters dat de notaris uit het ambt gezet moet worden.

Mr. Ernst Loendersloot
kandidaat notaris te Maastricht
Telefoon 043-3509950

Categories: Blog.

Leave a Reply