Iris

Mag ik mijn appartement verhuren?

Dit is afhankelijk van je hypotheekakte en het splitsingsreglement. Meestal staat in de hypotheekakte dat het appartement niet zonder toestemming van de bank mag worden verhuurd.

In het splitsingsreglement is vaak een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Meestal mag het appartement worden verhuurd. De huurder moet dan wel een verklaring ondertekenen dat hij het reglement zal naleven.

Categories: Appartement,Wonen.