Iris

LAT-relatie: Samen uit maar niet samen thuis?

Ben je erfgenaam van elkaar als je samenwoont of een LAT-relatie hebt ? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Je partner erft alleen van je als je hem of haar in je testament tot erfgenaam hebt benoemd. Anders krijgt hij of zij niets.

Dit zal ook de grondslag zijn geweest van de redenatie van de Rechtbank Overijsel. De casus is echter iets minder recht door zee en daardoor zo interessant dat ik deze graag met je doorneem.

De situatie
Een man en vrouw woonden sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw samen. In 1995 heeft de man bij de notaris een testament getekend waarin hij zijn vriendin als zijn enige erfgenaam heeft aangewezen op voorwaarde dat zij ten tijde van zijn overlijden “nog samen zouden wonen en een gemeenschappelijke huishouding zouden voeren”.

In 2008 kwamen deze mensen echter tot de conclusie dat het constant delen van lief en leed wel veel gevraagd was. Ze besloten dan ook apart te gaan wonen, maar wel samen dingen te blijven ondernemen. In het Engels heet dat dan: living apart together.

Populair gezegd: ze gingen LAT-ten in plaats van Hokken.

De man overleed in 2014 en daarmee was hun relatie definitief voorbij.

De vraag: was zij erfgenaam of zijn familie ?
De vrouw was van mening dat zij de enige erfgenaam was. In het testament van haar overleden partner werd weliswaar niet gesproken over een LAT-relatie, maar zij vond dat de tekst van zijn testament wel op die manier geïnterpreteerd moest worden. Ze deelden namelijk nog steeds lief en (iets minder het dagelijkse) leed, maar formeel waren ze, in haar ogen, ten tijde van zijn overlijden nog steeds samen.

De familie van de man was het met deze lezing van het testament niet eens. Zij waren van mening dat de benoeming van de vriendin tot enig erfgenaam was vervallen, doordat de man en vrouw uit elkaar waren gegaan. Een LAT-relatie is toch echt iets anders dan samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Het was aan de rechter om deze knoop door te hakken en die deed dat met de volgende redenatie. De tekst van het testament is duidelijk: er moet (op hetzelfde adres) worden samengewoond en er moet sprake zijn van een gemeenschappelijke huishouding. Van enige onduidelijkheid is geen sprake waardoor er geen ruimte is voor interpretatie van het testament.

Volgens de rechtbank voldeed de LAT-relatie niet aan de eisen die gesteld kunnen worden aan samenwonen en kosten delen. Een LAT-relatie is meer vrijheid/blijheid dan samenwonen, zo vat ik het dan maar samen.

Vriendin erft niets, maar krijgt toch geld
Een aardige twist in the tail is echter dat door het overlijden van de man een overlijdensrisicoverzekering tot uitkering kwam. De verzekeraar had het geld overgeboekt naar de hypotheekbank omdat deze polis was verpand in het kader van de hypothecaire lening op het huis van de man. De vriendin was echter de begunstigde op de polis, terwijl die aflossing ten voordele was van de erfgenamen van de man. Zij erfden ineens een woning met een veel lagere hypotheek.

De rechtbank oordeelde daarom dat de erfgenamen nog geld aan de vriendin moesten uitbetalen. De juridische grond: ongerechtvaardigde verrijking. De vriendin kon dus van de erfgenamen eisen dat zij haar een bedrag zouden betalen, gelijk aan de uitkering van de verzekeringsmaatschappij. Dus zijn er eigenlijk alleen maar verliezers in deze zaak.

Advies
Mocht jij een LAT-relatie hebben, check dan of je vriend(in) wel je erfgenaam is. Want in beginsel is het: nee, tenzij jij het goed hebt geregeld in je testament.

En voor iedereen die niet erft, maar weet dat er een verzekering uitbetaalt: vraag de polis op, want als begunstigde heb je (in)direct recht op de uitkering.

Wil je hierover wat laten weten, stuur dan een mail.  

Categories: Blog.