Iris

Kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Hier heb je kunnen lezen wat de starterslening precies inhoudt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een starterslening. Dit hangt af van de gemeente die de starterslening verstrekt. Dit kan dus per gemeente verschillen.

Mogelijke voorwaarden gesteld door gemeente:

  • specifieke (nieuwbouw) projecten;
  • voormalige huurder in de gemeente of regio;
  • een minimale of maximale koopsom;
  • een maximaal bedrag aan starterslening;
  • een maximaal percentage van de koopsom;
  • een bepaalde rentevaste periode van de hypotheek;
  • leeftijdsgrens;
  • binding met de gemeente of regio.

Of je in aanmerking komt voor een starterslening kan dus verschillen per gemeente. Welke voorwaarden de gemeente stelt kan je vinden op de site van de gemeente of de site van het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten).

Categories: Hypotheek,Wonen.