Iris

Wanneer vindt levering van een woning plaats?

De levering van een woning vindt plaats op het moment van het tekenen van de akte van levering bij de notaris. Door het ondertekenen van een koopovereenkomst ben je dus nog geen eigenaar van de woning. Pas bij het ondertekenen van de akte van levering bij de notaris vindt de feitelijke levering van de woning […]

Wat houdt levering van een huis in?

De levering van een huis is een onderdeel van de eigendomsoverdracht. Zonder de levering van een woning vindt er geen eigendomsoverdracht plaats en kan het eigendom van het huis dus niet overgaan op de koper. De eisen voor levering zijn per land verschillend. In Nederland staat in de wet dat de levering plaatsvindt door middel […]

Wat is een transportakte?

De transportakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De transportakte wordt ook wel leveringsakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jouw wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]