Iris

Kunnen mijn ouders helpen bij het kopen van een huis?

Ja, er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om hun kind te helpen bij het kopen van een huis. Schenken De eerste mogelijkheid voor ouders is om geld te schenken aan hun kind. Ouders kunnen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan hun kinderen. Dit is ongeveer € 5000. Eenmalig kunnen ouders een groter bedrag schenken aan […]

Wat kost een bankgarantie?

Dit verschilt per bank. De ING rekent bijvoorbeeld 1% van de waarde van de bankgarantie. Je hebt ook speciale partijen die bankgaranties aanbieden als je een woning gaat kopen. Een voorbeeld hiervan is Garantiebeheer.nl. Zij geven een bankgarantie af vanaf € 200,-. Deze prijs geldt tot een waarborgsom van € 30.000.

Wat is een bankgarantie voor hypotheken?

Als je een woning gaat kopen/verkopen en je bent het eens over de voorwaarden (o.a. de prijs) dan teken je een (voorlopig) koopcontract. In het koopcontract is standaard een bepaling opgenomen dat je een waarborgsom beschikbaar moet stellen aan de notaris. Dit is omdat de verkoper graag zekerheid wil dat je als koper het huis […]

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een garantie op hypotheken tot € 245.000. Het is een veilige manier om geld te lenen voor de aankoop van je woning. Als je door overmacht je hypotheek niet meer kunt betalen dan neemt NHG de restschuld over. Daarnaast krijg je, als je leent met NHG, een lagere hypotheekrente. […]

Kom ik in aanmerking voor een starterslening?

Hier heb je kunnen lezen wat de starterslening precies inhoudt. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor een starterslening. Dit hangt af van de gemeente die de starterslening verstrekt. Dit kan dus per gemeente verschillen. Mogelijke voorwaarden gesteld door gemeente: specifieke (nieuwbouw) projecten; voormalige huurder in de gemeente of regio; […]

Wat is een starterslening?

Een starterslening is een lening die specifiek is bedoeld voor startende woningeigenaars. Aan deze lening zijn specifieke voorwaarden verbonden. Deze lening is bedoeld om starters de kans te bieden een hogere hypotheek te krijgen en wordt verstrekt door het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten Startersleningen worden door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse […]

Heeft je studieschuld invloed op het bedrag dat je kan lenen?

Ja dit heeft invloed op de hoogte van je hypotheek. Banken zijn verplicht vast te stellen wat de maandlasten zijn gedurende de looptijd. Het betalen van de hypotheeklasten moet namelijk wel verantwoord zijn. Hierbij kijken ze naar je maandelijkse lasten. Het aflossen van de studieschuld maakt daar deel van uit. Bij een studieschuld werd tot […]

Wat voor hypotheekvormen zijn er?

Tot 1 januari 2013 waren er zeer veel hypotheekvormen. De afgelopen 10 jaar was de aflossingsvrije hypotheek zeer populair. Daarmee los je niets van je hypotheeklening af. Dit was niet erg omdat de huizenprijzen toch wel stegen. Dit is de laatste jaren echter niet meer het geval. De overheid heeft daarom per 1 januari 2013 […]

Hoe sluit ik een hypotheek af?

Op het moment dat je een woning koopt moet je hiervoor meestal geld lenen. Dit kan bij een verzekeringsmaatschappij of een particulier maar meestal lenen mensen dit geld van de bank. In ruil voor deze lening wil de bank zekerheid dat zij dit bedrag in de toekomst terugkrijgt. Voor deze zekerheid wordt een recht van […]

Wat is een tweede hypotheek?

Als je al een hypotheek hebt op je woning en je geld nodig hebt voor een verbouwing of onderhoud van de woning kun je in sommige gevallen een tweede hypotheek vestigen. Voorwaarden zijn dat er financiële ruimte voor is en de verstrekker van je eerste hypotheek hiervoor toestemming geeft.

Wat is een recht van hypotheek?

Een recht van hypotheek geeft de bank (of andere hypotheekhouder) het recht om, indien je jouw verplichtingen (betalen van rente en aflossing) niet nakomt, het huis in het openbaar te verkopen (veiling). Uit de opbrengst van deze verkoop kan de schuld aan de bank worden voldaan. Indien er meer schuldeisers zijn heeft de bank, door […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]