Iris

Wat levert een executieveiling op?

Een executieveiling levert meestal veel minder op dan de waarde van de woning. Daarnaast brengt het veilen van een woning ook weer extra kosten met zich mee. Een executieveiling is daarom ook de laatste stap in de gedwongen verkoop van de woning. In eerste instantie zal de bank proberen de woning onderhands te verkopen via […]

Wat is een executieveiling?

Een executieveiling is de meest bekende vorm van een huizenveiling. Daarnaast is er nog een aantal andere vormen van huizenveilingen. Een executieveiling vindt plaats als de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. Op dat moment heeft de bank het recht om het huis te verkopen. De bank zal eerst proberen het […]

Hoe gaat een executieveiling?

De meest bekende huizenveiling is een executieveiling. Deze vindt plaats op het moment dat de eigenaar van de woning zijn hypotheek niet meer kan betalen. De verkoop van een huis via een executieveiling verschilt veel van het verkopen van een huis op een gewone manier (via onderhands verkoop). Globaal worden de volgende stappen doorlopen: Voor […]

Wat is een huizenveiling?

Als je op de ‘gewone’ manier een woning koopt is er sprake van een (onderhandse) verkoop. Je zoekt op Funda, gaat met de makelaar de woning bekijken en sluit met de verkoper een koopovereenkomst (voorlopig koopcontract). Bij een huizenveiling worden huizen openbaar verkocht op een veiling. Dit verschilt veel met een onderhandse verkoop. Daarnaast zijn […]

Wat voor soort veilingen zijn er?

Er zijn 4 soorten openbare veilingen: 1. Executieveiling. Dit is de gedwongen verkoop van een huis en tevens de meest bekende. Dit gebeurt meestal als de verkoper zijn hypotheek niet meer kan betalen. De schuldeiser (meestal de bank) probeert de schuld te innen door middel van de opbrengst van de veiling. 2. Vrijwillige veiling. Op […]

Wat is het verschil tussen een huis onderhands kopen of op een huizenveiling?

Een huizenveiling is een veiling waarbij de huizen op een openbare veiling worden verkocht aan de hoogste bieder. Dit verschilt veel met een gewone verkoop van een woning. Dit zijn de belangrijkste verschillen: Normale verkoop huis                                          Openbare veiling Overleg tussen verkoper en koper                               Tijd en plaats vooraf bepaald Verkoper en koper mogen samen                                Voorwaarden […]

Wat is precies het veilen van een huis?

Een huis wordt geveild als gevolg van financiële problemen bij de huiseigenaar. De bank heeft als hypotheekhouder het recht om de woning openbaar te verkopen. Zo’n openbare verkoop is een veiling. Op deze veiling wordt het huis verkocht aan degene met het hoogste bod.