Iris

Waarom wordt particulier erfpacht niet meer gefinancierd?

Bij particulier erfpacht geeft een particulier de grond in bruikleen aan een andere particulier. De banken zijn sinds 1 januari 2010 heel terughoudend met het verstrekken van hypotheken als er sprake is van particulier erfpacht. Woningen op particulier erfpacht zijn daardoor niet of moeilijker te financieren. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft criteria ontwikkeld […]

Wanneer heb ik een notariële opinie nodig?

Een notariële opinie is meestal verplicht als je een huis wilt kopen dat door een particulier in erfpacht is uitgegeven. Een notariële opinie is een oordeel van de notaris over de risico’s die de bank loopt als zij besluit een hypotheek te verstrekken voor deze particulier erfpacht.

Wat is een notariële opinie?

Een notariële opinie is vaak nodig bij de aanvraag van een hypotheek indien er sprake is van particuliere erfpacht. De notariële opinie geeft een oordeel over de vraag of het particuliere erfpachtrecht bij een bank financierbaar is. Particulier en gemeentelijk erfpacht Als je een woning koopt is er in de stad vaak sprake van erfpacht. […]

Wat is Canon?

Canon is een vergoeding die jaarlijks betaald moet worden in ruil voor een recht van erfpacht. Bij een recht van erfpacht is de grond waar je huis op staat niet jouw eigendom maar eigendom van de gemeente. Deze grond heb je als het ware in bruikleen. In de meeste gevallen is het betalen van canon […]

Wat is erfpacht?

Bij erfpacht heb je de grond waarop je huis staat niet in eigendom maar in bruikleen. De grondeigenaar en de woningeigenaar sluiten een overeenkomst; een ‘akte van vestiging’. Hierin staan de afspraken tussen de grondeigenaar en de woningeigenaar. Ieder jaar moet je als huiseigenaar een vergoeding betalen voor het gebruik van de grond. Dit heet […]