Iris

Er zijn 2 splitingsaktes, kan dat?

Ja, dat kan. Er is dan meestal sprake van een hoofdsplitsing en een onder splitsing. Deze constructie wordt vaak gebruikt als een complex uit woningen en winkels bestaat. In de hoofdsplitsing wordt het gebouw gesplitst in 2 appartementsrechten, die voor woningen en die voor winkels. Vervolgens wordt het woongedeelte onder gesplitst in verschillende appartementsrechten. De […]

Mag ik mijn appartement verhuren?

Dit is afhankelijk van je hypotheekakte en het splitsingsreglement. Meestal staat in de hypotheekakte dat het appartement niet zonder toestemming van de bank mag worden verhuurd. In het splitsingsreglement is vaak een bepaling opgenomen over het in gebruik geven van een appartement aan een ander. Meestal mag het appartement worden verhuurd. De huurder moet dan […]

Wat betekent een slapende Vereniging Van Eigenaars (VVE)?

Vaak lees je in de beschrijving bij een appartement dat te koop staat, dat de Vereniging Van Eigenaars slapend is. Wat betekent dit? Als je een appartement koopt word je eigenaar van een appartementsrecht. Dit geeft recht tot het gebruik van het appartement maar ook tot gebruik van de gemeenschappelijke delen (zoals gezamenlijke entree etc.). […]

Wat is een splitsingstekening?

De splitsingstekening maakt deel uit de splitsingsakte. Op de splitsingstekening staat welk gedeelte van het gebouw privé en welke gemeenschappelijk is. Op deze tekening kan je dus terugvinden wat de grenzen van jouw appartement zijn. Als je een appartement gaat kopen is het aan te raden de splitsingstekening te bekijken om te zien wat precies […]

Wat is een huishoudelijk reglement?

Naast de splitsingsakte en het splitsingsreglement heeft een Vereniging Van Eigenaars ook nog een huishoudelijk reglement. Hierin staan afspraken over zaken als huisdieren, gebruik van schotels, kleurstelling van de zonneschermen etc. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet en de splitsingsakte en/of het splitsingsreglement.

Wat is een splitsingsreglement?

Het splitsingsreglement is onderdeel van de splitsingsakte. In dit reglement worden de rechten en plichten van de appartementseigenaren geregeld. Een voorbeeld hiervan is de verdeling van de gemeenschappelijke kosten voor bijvoorbeeld stroom en schoonmaak van de gemeenschappelijke delen. Bijna altijd wordt het reglement gebaseerd op het modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De laatste […]

Wat is een splitsingsakte?

Als een gebouw aan meerdere eigenaren wordt verkocht (zoals appartementen), moet het gebouw eerst worden gesplitst in appartementsrechten. Deze splitsing komt tot stand door een splitsingsakte. Dit is een notariële akte waarin wordt vastgelegd en uitgetekend (splitsingstekening) welke appartementsrechten er zijn in het gebouw. Als het gebouwd gesplitst is in appartementsrechten, dan kunnen deze appartementsrechten […]

Waar moet ik op letten als ik een appartement ga kopen?

Er is een aantal zaken waar je goed op moet letten als je een appartement koopt. Hieronder volgen vier belangrijke tips: 1. Hoe hoog zijn de servicekosten en per welke termijn (maand/kwartaal/jaar) betaal je deze. 2. Heeft de vorige eigenaar alle rekeningen van de Vereniging van Eigenaars betaald? Zo niet dan ben je als nieuwe […]

Wat is een appartementsrecht?

Voor veel mensen bestaat er geen verschil tussen het kopen van een woning en het kopen van een appartement. Toch zit hier wel degelijk veel verschil in. Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het alleengebruik (zoals […]

Is er verschil tussen een huis en een appartement?

Voor veel mensen bestaat er geen verschil tussen het kopen van een woning en het kopen van een appartement. Toch zit hier wel degelijk veel verschil in. Als je een appartement koopt, koop je eigenlijk het recht om een deel van het gebouw te mogen gebruiken (appartementsrecht). Daarbij wordt verschil gemaakt tussen het alleengebruik (zoals […]

Wat is het energielabel?

Het energielabel is een certificaat dat informatie geeft over hoe zuinig een woning is. Met andere woorden, hoe goed de woning is geïsoleerd. Het label wordt weergegeven in energieklasses (A t/m G). Zeer energiezuinige woningen hebben een A label. Zeer onzuinige woningen hebben een G label. Het energielabel geeft bij bestaande woningen ook een advies […]

Wat is een Vereniging van Eigenaars (VVE)?

Een Vereniging van Eigenaars is een vereniging van de eigenaren van appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Deze vereniging zorgt voor het onderhoud van het gebouwd en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Wat is specifiek aan een koopcontract voor een nieuwbouw woning?

Het kopen van een nieuwbouwwoning verschilt van het kopen van een bestaande woning. Naast een koopcontract teken je namelijk ook een aannemingsovereenkomst. Belangrijke punten in de aannemingsovereenkomst: Opleverdatum Aansprakelijkheid Garanties Meerwerk Het is verstandig om je te laten begeleiden door een deskundige. Soms komt het voor dat er geen ontbindende voorwaarde worden opgenomen in de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]