Iris

Kunnen mijn ouders helpen bij het kopen van een huis?

Ja, er zijn diverse mogelijkheden voor ouders om hun kind te helpen bij het kopen van een huis. Schenken De eerste mogelijkheid voor ouders is om geld te schenken aan hun kind. Ouders kunnen jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan hun kinderen. Dit is ongeveer € 5000. Eenmalig kunnen ouders een groter bedrag schenken aan […]

Wat betekent onderhandse verkoop?

Als je een woning gaat kopen dan is er in 95% van de gevallen sprake van een onderhandse verkoop. Een onderhandse verkoop betekent een verkoop waarbij de verkoper op de vrije markt een koper zoekt voor zijn woning.  Deze verkoop wordt vervolgens vastgelegd in een (onderhandse) gesloten koopovereenkomst. Naast de onderhandse verkoop kunnen woningen ook […]

Wat is het energielabel?

Het energielabel is een certificaat dat informatie geeft over hoe zuinig een woning is. Met andere woorden, hoe goed de woning is geïsoleerd. Het label wordt weergegeven in energieklasses (A t/m G). Zeer energiezuinige woningen hebben een A label. Zeer onzuinige woningen hebben een G label. Het energielabel geeft bij bestaande woningen ook een advies […]

Wat zijn roerende goederen?

Roerende goederen zijn alle goederen die niet onroerend zijn. Onroerende goederen zijn grond, gebouwen etc. Deze goederen zijn niet verplaatsbaar. Alle overige goederen die wel verplaatsbaar zijn, zijn roerende goederen. Voorbeelden hiervan zijn auto’s, inboedel etc.

Wat is een transportakte?

De transportakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De transportakte wordt ook wel leveringsakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jouw wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat is een leveringsakte?

De leveringsakte wordt opgesteld nadat de koopovereenkomst is getekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen. De leveringsakte wordt ook wel transportakte genoemd. Dit is de akte waarmee de woning officieel aan jou wordt geleverd en dus ook op jouw naam komt te staan.

Wat betekent vormerkung?

Vormerkung is een Duits woord en betekent het inschrijven van een koopovereenkomst voor onroerende zaken (huizen) in de openbare registers. Door middel van deze inschrijving wordt de koper beschermd tegen latere koopovereenkomsten, faillissement van de verkoper en beslaglegging op de verkoper.

Waarom zou ik mijn koopcontract inschrijven in het kadaster?

Als huiskoper bent u niet verplicht om het koopcontract in te laten schrijven bij het kadaster. Het wel inschrijven kan bescherming bieden tegen mogelijk problemen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de verkoper het huis aan meerdere kopers tegelijk verkoopt. Door de koopovereenkomst in te schrijven heeft u de eerste rechten op de koop van het […]

Wat zijn verborgen gebreken?

Verborgen gebreken zijn gebreken aan een woning die pas na de overdracht van de woning aan het licht komen. Verborgen gebreken kunnen een nachtmerrie veroorzaken als ze aan het licht komen. Voorbeelden van verborgen gebreken zijn rotte vloeren, een riool die helemaal verstopt blijkt te zijn, oude elektra wat gevaar oplevert. Aansprakelijk stellen Als er […]