Iris

Procedure mediation

Een mediation procedure bestaat meestal uit de volgende stappen: Intake. Tijdens dit eerste gesprek komt aan de orde wat precies het conflict is. Aan het einde van dit gesprek moet duidelijk zijn of alle partijen bereid zijn om zich in te zetten voor het oplossen van het conflict. Verkennen. Doel van deze stap is het […]

Waarom zou ik mediation toepassen?

Voordelen van mediation: –          het brengt de communicatie weer op gang, zodat je in de toekomst samen verder kunt; –          het helpt je bij het verwerken van emoties; –          partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht waardoor het commitment groot is; –          het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Wat zijn de stappen bij beeindiging geregistreerde partnerschap?

Niemand gaat er bij het begin van een relatie vanuit dat ze ooit uit elkaar gaan. Toch is scheiden voor veel stellen helaas realiteit. Waar moet je op letten en welke stappen moet je globaal zetten? Stappenplan beëindiging geregistreerde partnerschap Vertellen aan partner Hulp zoeken (advocaat, echtscheidingsbemiddelaar of notaris) Scheiding regelen (Financieel) plan maken (echtscheidingsconvenant(link)) […]

Wat zijn de stappen bij beeindiging huwelijk?

Niemand gaat er bij het begin van een relatie vanuit dat ze ooit zullen scheiden. Toch is scheiden voor veel stellen helaas realiteit. 1 op de 3 huwelijken eindigt in een scheiding. Bij een scheiding komt veel kijken. Waar moet je op letten en welke stappen moet je globaal zetten? Stappenplan scheiding Vertellen aan partner […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]

Hoe ontbind ik een samenlevingscontract?

In vrijwel alle samenlevingscontracten is hiervoor een regeling opgenomen. Vaak is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (eenzijdig) wordt opgezegd.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Als je gaat scheiden moeten er veel dingen geregeld worden, zoals het maken van afspraken over de woning, inboedel, alimentatie etc. Deze afspraken kun je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. Als er minderjarige kinderen zijn moet er ook een ouderschapsplan (link) opgenomen worden in het echtscheidingsconvenant. […]

Wat is een mediator?

Een mediator is een neutrale onafhankelijke bemiddelaar die helpt bij het oplossen van conflicten. Dit proces wordt mediation genoemd. De mediator begeleidt de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Hoeveel kost een echtscheiding?

Dit hangt af van verschillende factoren, zoals: Of er veel geregeld en verdeeld moet worden Of jij en jouw partner in redelijk overleg afspraken kunnen maken Of je in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp Je zult voor je scheiding een advocaat en een notaris moeten inschakelen. Deze werken meestal op uurtarief. Als jouw inkomen en […]

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan […]

Wat zijn verrekenmethodes bij huwelijkse/partnerschaps voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden wordt vaak een verrekenmethode gebruikt. In de wet staat dat deze verrekenmethodes opgenomen mogen worden in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Er zijn twee verrekenmethodes: een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. Periodiek verrekenbeding Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af […]

Wat is het verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. Je kunt bij beide voorwaarden maken. Als je deze niet maakt ontstaat er een gemeenschap van goederen waarbij je beide recht hebt op de helft van de gemeenschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Kinderen Als je kinderen krijgt zijn er belangrijke verschillen tussen het huwelijk […]