Iris

Waarom moet ik een samenlevingscontract maken?

Het opstellen van een samenlevingscontract brengt diverse (fiscale) voordelen met zich mee. Inden je geen samenlevingscontract afsluit kun je later tegen onaangename problemen aanlopen. Het sluiten van een samenlevingsovereenkomst voorkomt veel onduidelijkheid en ruzie op het moment dat partners uit elkaar gaan. Daarnaast kun je als je een samenlevingscontract hebt fiscaal partners van elkaar zijn […]

Wat staat er in een samenlevingscontract?

Je kunt van alles afspreken in een samenlevingsovereenkomst. De volgende onderwerpen staan er vrijwel altijd in: kosten van de huishouding; verdeling van bezittingen (inboedel); afspraken over de woning; pensioenafspraken; alimentatie-afspraken; verblijvingsbeding.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner waarin je afspraken kunt maken over financiën, woning, inboedel en wat er gebeurt op het moment dat je uit elkaar gaat of een van jullie overlijdt. Het samenlevingscontract kent geen wettelijke regeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat na beëindiging van het contract geen alimentatie verschuldigd […]

Welke samenlevingsvormen bestaan er?

Tegenwoordig bestaan er verschillende samenlevingsvormen. Vroeger kon je alleen trouwen maar tegenwoordig kun je ook een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract afsluiten. Daarnaast kun je ook besluiten om te gaan samenwonen zonder iets te regelen. Maar wat voor gevolgen hebben de verschillende samenlevingsvormen voor jou? Samenlevingsvormen (link naar betreffende pagina) Trouwen Geregistreerd partnerschap Samenlevingscontract […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]

Hoe ontbind ik een samenlevingscontract?

In vrijwel alle samenlevingscontracten is hiervoor een regeling opgenomen. Vaak is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (eenzijdig) wordt opgezegd.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan […]

Kan ik samenwonen zonder samenlevingscontract?

Ja, dat kan. Iedereen kan gaan samenwonen zonder samenlevingscontract. Er is echter geen wettelijke regeling die van toepassing is op die situatie. Dat brengt met zich mee dat er scheve situaties kunnen ontstaan tussen de twee partners. Voor een uitgebreidere omschrijving kunt u terecht bij het gedeelte dat gaat over samenwonen (link).

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen?

Ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren worden tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien je niet getrouwd bent heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Vaders die het ouderlijk gezag willen krijgen moeten dit apart aanvragen bij de rechtbank door middel van een formulier. Dit formulier moet door beide ouders […]

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin partner die gaan samenwonen afspraken maken. Hierin kunnen onder andere de volgende zaken worden geregeld: –          Verdeling van de kosten van de boodschappen, woonlasten etc.; –          Afspraken over het wel of niet delen van pensioen; –          Een verblijvingsbeding. Hiermee wordt gezorgd dat de gemeenschappelijke bezittingen na het overlijden van […]

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een regeling die vaak wordt opgenomen in een samenlevingscontract. In deze regeling leg je vast dat de gemeenschappelijke bezittingen van jou en jouw partner automatisch naar de andere partner gaan op het moment dat je overlijdt. Mini testament Deze regeling is pas van toepassing op het moment dat jij of je partner […]