Iris

Procedure mediation

Een mediation procedure bestaat meestal uit de volgende stappen: Intake. Tijdens dit eerste gesprek komt aan de orde wat precies het conflict is. Aan het einde van dit gesprek moet duidelijk zijn of alle partijen bereid zijn om zich in te zetten voor het oplossen van het conflict. Verkennen. Doel van deze stap is het […]

Waarom zou ik mediation toepassen?

Voordelen van mediation: –          het brengt de communicatie weer op gang, zodat je in de toekomst samen verder kunt; –          het helpt je bij het verwerken van emoties; –          partijen hebben zelf de oplossing tot stand gebracht waardoor het commitment groot is; –          het is goedkoper en sneller dan een rechtszaak.

Wat is mediation?

Mediation is het oplossen van conflicten onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar (de mediator). Mediation kan overal worden toegepast waar een conflict is ontstaan. Mediation wordt tegenwoordig veel toegepast bij echtscheidingen en nalatenschappen. De mediator doet geen uitspraken maar laat de partijen zelf samen tot een oplossing komen. Op professionele wijze begeleidt de mediator de […]

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Als je gaat scheiden moeten er veel dingen geregeld worden, zoals het maken van afspraken over de woning, inboedel, alimentatie etc. Deze afspraken kun je vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. Als er minderjarige kinderen zijn moet er ook een ouderschapsplan (link) opgenomen worden in het echtscheidingsconvenant. […]

Wat is een mediator?

Een mediator is een neutrale onafhankelijke bemiddelaar die helpt bij het oplossen van conflicten. Dit proces wordt mediation genoemd. De mediator begeleidt de gesprekken van partijen en eventueel daaruit voortvloeiende onderhandelingen, zodat de partijen zèlf tot voor hen acceptabele oplossingen voor hun conflict kunnen komen.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan […]