Iris

Wat zijn de stappen bij beeindiging geregistreerde partnerschap?

Niemand gaat er bij het begin van een relatie vanuit dat ze ooit uit elkaar gaan. Toch is scheiden voor veel stellen helaas realiteit. Waar moet je op letten en welke stappen moet je globaal zetten? Stappenplan beëindiging geregistreerde partnerschap Vertellen aan partner Hulp zoeken (advocaat, echtscheidingsbemiddelaar of notaris) Scheiding regelen (Financieel) plan maken (echtscheidingsconvenant(link)) […]

Wat houdt een geregistreerd partnerschap precies in?

Sinds 1999 bestaat er in Nederland de mogelijkheid om een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Dit heeft ongeveer dezelfde gevolgen als trouwen. Je kunt partnerschapsvoorwaarden maken en indien je dit niet doet ontstaat er een gemeenschap van goederen. Gemeenschap van goederen Indien je niets regelt bij de notaris voor de datum dat je een geregistreerd […]

Welke samenlevingsvormen bestaan er?

Tegenwoordig bestaan er verschillende samenlevingsvormen. Vroeger kon je alleen trouwen maar tegenwoordig kun je ook een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract afsluiten. Daarnaast kun je ook besluiten om te gaan samenwonen zonder iets te regelen. Maar wat voor gevolgen hebben de verschillende samenlevingsvormen voor jou? Samenlevingsvormen (link naar betreffende pagina) Trouwen Geregistreerd partnerschap Samenlevingscontract […]

Wat is ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid?

Als je samen een woning hebt gekocht ben je ook samen verantwoordelijk voor de hypotheek. Beide partners zijn dan in de meeste gevallen hoofdelijk aansprakelijk. Dat wil zeggen dat beide partners door de bank kunnen worden aangesproken tot het voldoen van de hypotheekschuld. Op het moment dat partners uit elkaar gaan en een van de […]

Wat is een akte van verdeling?

Op het moment dat twee partners besluiten om uit elkaar te gaan moeten er veel dingen geregeld worden. Een daarvan is het verdelen van de bezittingen. Vaak moet dan ook de gezamenlijke woning worden verdeeld. Voor het verdelen van de woning is een akte van verdeling vereist. In deze akte staat wat de verdeling is […]

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst waarin ouders die gaan scheiden afspraken maken over hun minderjarige kinderen. Deze regeling is verplicht indien u samen minderjarige kinderen hebt. Het maakt niet uit of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont. Alleen indien een van de partners niet het ouderlijk gezag heeft is een ouderschapsplan […]

Wat is een finaal verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding. In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat […]

Wat is een finaal verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Een finaal verrekenbeding houdt in dat je aan het einde van het huwelijk/geregistreerd partnerschap afrekent alsof je in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Je kan hierbij kiezen om dit wel of niet toe te passen als het huwelijk/geregistreerd partnerschap eindigt door overlijden of door scheiding. In je huwelijkse voorwaarden kun je nog opnemen dat […]

Wat is een periodiek verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een Amsterdams Verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Bij een Amsterdams Verrekenbeding (ook wel genoemd: periodiek verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een Amsterdams Verrekenbeding in partnerschapsvoorwaarden?

Bij een Amsterdams Verrekenbeding (ook wel genoemd: periodiek verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat is een periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden?

Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af dat ze de bespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar zullen delen. Bespaarde inkomsten is meestal het inkomen dat overblijft nadat de kosten van de huishouding er af zijn gehaald. Dit is dus […]

Wat zijn verrekenmethodes bij huwelijkse/partnerschaps voorwaarden?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden wordt vaak een verrekenmethode gebruikt. In de wet staat dat deze verrekenmethodes opgenomen mogen worden in huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Er zijn twee verrekenmethodes: een periodiek verrekenbeding en een finaal verrekenbeding. Periodiek verrekenbeding Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel genoemd: Amsterdams Verrekenbeding) sluiten echtgenoten/geregistreerde partners iedere gemeenschap van goederen uit en spreken ze af […]

Wat is een beperkte gemeenschap?

In huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden kun je afspreken dat er een beperkte gemeenschap van goederen bestaat. Bij beperkte gemeenschap van goederen is er sprake van een gemeenschappelijk deel, en een privédeel. Je kunt zelf beslissen wat je gemeenschappelijk wilt laten zijn. Veel wordt gekozen voor een gemeenschap van inboedel en woonhuis of dat alles gemeenschappelijk is wat […]

Wat is aanverwantschap?

Aanverwantschap is de verhouding tussen de ene echtgenoot/geregistreerde partner en de bloedverwanten van de andere echtgenoot/geregistreerde partner. Dit ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Aanverwantschap is van belang voor het erfrecht en alimentatie. Aanverwantschap blijft altijd bestaan, ook na een echtscheiding of na het verbreken […]

Wie heeft het ouderlijk gezag over de kinderen?

Ouders hebben automatisch het ouderlijk gezag over kinderen die geboren worden tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien je niet getrouwd bent heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. Vaders die het ouderlijk gezag willen krijgen moeten dit apart aanvragen bij de rechtbank door middel van een formulier. Dit formulier moet door beide ouders […]

Wat is verknochtheid?

Goederen waaraan één van de echtgenoten/geregistreerde partners “bijzonder gehecht” is worden in het geval van scheiding (in uitzonderlijke gevallen) aan die betreffende echtgenoot/geregistreerde partner toegekend. Voorbeelden hiervan zijn:

Wat is de gemeenschap van goederen?

De gemeenschap van goederen ontstaat op het moment dat echtgenoten gaan trouwen en geen huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder partnerschapsvoorwaarden te maken. Een gemeenschap van goederen betekent dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn, ieder voor 50%. Indien je dit niet wilt moet je samen huwelijkse voorwaarden opstellen waarin je […]

Wat is het verschil tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap lijken veel op elkaar. Je kunt bij beide voorwaarden maken. Als je deze niet maakt ontstaat er een gemeenschap van goederen waarbij je beide recht hebt op de helft van de gemeenschap. Toch zijn er ook belangrijke verschillen. Kinderen Als je kinderen krijgt zijn er belangrijke verschillen tussen het huwelijk […]

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is een vorm van samenleving tussen twee mensen die veel lijkt op trouwen. Het geregistreerd partnerschap is ingevoerd op 1 januari 1998 en gaf twee mensen van hetzelfde geslacht de mogelijkheid om hun relatie officieel te maken. Inmiddels mogen twee mensen van hetzelfde geslacht ook trouwen. Trouwen en het geregistreerd partnerschap zijn […]