Iris

Hoe wijzig ik mijn statuten?

Een BV, NV, vereniging of stichting kunnen allemaal statuten hebben. Voor het wijzigen van de statuten is een notariële akte vereist. Voor het wijzigen van de statuten is wel toestemming vereist van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (BV). Reden voor het wijzigen van de statuten Het wijzigen […]

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon met leden die gericht is op een bepaald doel. Voorbeelden waarvoor deze rechtsvorm vaak wordt gebruikt zijn een gezamenlijke sport of gezamenlijke passie voor bijvoorbeeld muziek. Een vereniging mag geen winst verdelen onder haar leden. Twee soorten verenigingen: 1. Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: dit zijn verenigingen die bij notariële akte […]

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc.