Iris

Hoe wijzig ik mijn statuten?

Een BV, NV, vereniging of stichting kunnen allemaal statuten hebben. Voor het wijzigen van de statuten is een notariële akte vereist. Voor het wijzigen van de statuten is wel toestemming vereist van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (BV). Reden voor het wijzigen van de statuten Het wijzigen […]

Wat is een stichting?

Bij stichtingen staat het doel centraal. Vroeger moest een stichting een zeker ideëel doel hebben, maar dat is al lang niet meer zo. Een stichting heeft in tegenstelling tot de vereniging geen leden en geen Algemene Ledenvergadering. Een stichting heeft een specifieke doelstelling. Er mag wel winst worden gemaakt maar deze winst mag niet worden […]

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc.

Wat is een fiscaal nummer?

Fiscaal nummer wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BTW nummer. Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer. Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke […]

Wat is een BTW nummer?

Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer (ook wel fiscaal nummer genoemd). Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke ondernemer moet BTW in rekening brengen […]