Iris

Hoe wijzig ik mijn statuten?

Een BV, NV, vereniging of stichting kunnen allemaal statuten hebben. Voor het wijzigen van de statuten is een notariële akte vereist. Voor het wijzigen van de statuten is wel toestemming vereist van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (BV). Reden voor het wijzigen van de statuten Het wijzigen […]

Hoe draag ik aandelen over?

Als je in Nederland aandelen wilt overdragen heb je in de meeste gevallen de notaris nodig. Alleen aandelen aan toonder van een NV (de aandelen die op de beurs worden verhandeld) kunnen zonder notaris worden overgedragen. Overdracht van aandelen bij de notaris geschiedt bij notariële akte. Beide partijen moeten deze akte tekenen. De rol van […]

Wat is een Stichting Administratiekantoor (STAK)?

Een stichting administratiekantoor is een stichting die wordt opgericht om stemrecht en dividenduitkering uit elkaar te halen. Een aandeelhouder van een BV heeft twee rechten. De eerste is het stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders. De tweede is het recht op dividend (uitkering van een deel van de winst). Een Stichting Administratiekantoor (ook wel […]

Wat is een Stamrecht BV?

Een Stamrecht BV is een bijzonder vorm van een BV. De Stamrecht BV wordt vaak gebruikt door werknemers die na ontslag een hoge ontslagvergoeding krijgen, een zogenaamde gouden handdruk. Door gebruik te maken van een Stamrecht BV kan de werknemer belasting besparen. Mogelijkheden Stamrecht BV Met de Stamrecht BV kunnen meerdere dingen worden gedaan. De […]

Wat is een Besloten Vennootschap (BV)?

Een BV heet voluit Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Met ‘besloten’ wordt bedoeld dat er een vaste groep van personen is die aandeelhouder zijn. Het kapitaal van de BV is in aandelen verdeeld. De aandeelhouders bezitten samen 100% van de aandelen. In de praktijk komt het vaak voor dat er maar één aandeelhouder is. Dit […]

Wat is nominaal aandelenkapitaal?

Het nominale aandelenkapitaal is het bedrag dat juridisch aan aandelen verbonden is, en feitelijk gelijk aan het geplaatste aandelenkapitaal. Veel aandelen op de beurs hebben een veel hogere koers dan de nominale waarde.

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc.

Wat betekent deponeren?

Rechtspersonen moeten statuten in het Handelsregister deponeren bij hun oprichting. Dit doen zij bij de KvK. Als er daarna iets wijzigt, moeten zij dat doorgeven via een statutenwijziging.

Wat is een fiscaal nummer?

Fiscaal nummer wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BTW nummer. Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer. Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke […]

Wat is een BTW nummer?

Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer (ook wel fiscaal nummer genoemd). Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke ondernemer moet BTW in rekening brengen […]

Wat betekent hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat wanneer meerdere personen gezamenlijk een schuld aangaan, de schuldeiser het volledige bedrag bij elk van hen kan opeisen. De schuldeiser heeft tegenover ieder van hen recht op nakoming van het geheel.

Wat is de Wet Flex BV?

De Eerste Kamer heeft op 12 juni 2012 het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht aangenomen. Hiermee worden de regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (bv’s) eenvoudiger en flexibeler. Zo komen er meer mogelijkheden om in de statuten af te wijken van wettelijke bepalingen en is een minimumstartkapitaal van 18.000 euro niet meer nodig.

Wat zijn statuten?

In de statuten staan het doel en de belangrijkste regels van een onderneming/rechtspersoon. De statuten moeten verplicht bij een notaris worden vastgelegd. De statuten worden ook bij de KvK geregistreerd. Tegen betaling kun je bij de KvK de statuten van een onderneming opvragen.

Wat is een DGA (directeur groot aandeelhouder)

Een DGA is een directeur groot aandeelhouder. Dit is iemand die vaak werkt bij een BV in een hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en veel (meestal alle) aandelen bezit in het bedrijf. De DGA neemt een bijzonder positie in. De DGA moet bijvoorbeeld van de belastingdienst een normaal salaris ontvangen.