Iris

Wat kan je doen met een ontslagvergoeding?

Met een ontslagvergoeding kan je een aantal dingen doen: •    direct laten uitkeren; •    stamrecht aankopen (bij verzekeraar); •    opzetten van een Besloten Vennootschap (Stamrecht BV); •    een combinatie van bovenstaande. Afhankelijk van jouw wensen maak je een keuze. Je zult hierbij ook moeten denken aan de fiscale consequenties van je keuze.

Wat is rechtspersoonlijkheid?

Als een onderneming rechtspersoonlijkheid heeft dan wil dit zeggen dat de onderneming in feite hetzelfde kan als een normaal persoon (in juridische termen: een natuurlijk persoon). De onderneming kan door de rechtspersoonlijkheid bijna alles kan wat een normaal mens ook kan: een stoel kopen, een arbeidsovereenkomst aangaan etc.

Wat is een fiscaal nummer?

Fiscaal nummer wordt vaak als synoniem gebruikt voor een BTW nummer. Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer. Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke […]

Wat is een BTW nummer?

Elke ondernemer die zich inschrijft bij de belastingdienst krijgt automatisch een BTW nummer (ook wel fiscaal nummer genoemd). Een Nederlands BTW nummer begint altijd met NL, heeft 9 getallen en eindigt meestal met B01. Het BTW nummer wordt gebruikt om de aangifte en afdracht van BTW te regelen. Elke ondernemer moet BTW in rekening brengen […]

Wat is een VOF?

Een Vennootschap onder Firma (VOF) is een eenvoudige manier waarop 2 (of meer) personen samen een onderneming kunnen oprichten. Alle vennoten brengen iets in de VOF. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. Meer informatie vind je hier (link).

Wat is de Kamer van Koophandel?

De kamer van koophandel (afkorting: KvK) is een instelling van en voor het bedrijfsleven, die zich inzet voor een beter ondernemingsklimaat. Dit doet de KvK door het aanbieden van informatie, het geven van seminars en individuele adviesgesprekken. Daarnaast voert de KvK ook een aantal (economische) wetten uit zoals het registreren van ondernemingen en rechtspersonen.

Wat is het Handelsregister?

Het handelsregister is een register waarin rechtspersonen en ondernemingen worden geregistreerd. De uitvoering hiervan wordt gedaan door de Kamers van Koophandel (KvK). Op de site van de KvK kan je tegen betaling gegevens opvragen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden; de samenhang van de samenleving; een gezondere samenleving. […]