Iris

Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Gezag en voogdij worden regelmatig door elkaar gebruikt. Wanneer is er nou sprake van gezag en wanneer van voogdij? De ouders hebben zolang het kind minderjarig is het gezag over het kind. Op het moment dat de ouders het gezag niet meer kunnen uitoefenen moet een derde het gezag over het kind overnemen. Dit wordt […]

Wanneer eindigt de voogdij?

De voogdij eindigt automatisch als het kind 18 jaar wordt (meerderjarig wordt). De voogdij kan ook eindigen als een van de ouders (of beide) het gezag weer terugkrijgt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de ouder door ziekte het gezag over het kind niet meer kan uitoefenen en dit na de ziekte weer wel kan. De […]

Wat is een voogd?

Als een andere persoon dat de ouders het gezag over een minderjarig kind uitoefent wordt dit voogdij genoemd. Deze persoon wordt een voogd genoemd. Een voogd moet zelf minimaal 18 jaar zijn (meerderjarig) en mag niet onder curatele staan of ziek zijn. Ook kan er worden gekozen om twee voogden aan te stellen die dan […]

Wat is voogdij?

Op het moment dat een kind nog minderjarig is hebben de ouders het gezag. Dat betekent dat de ouders het recht en de plicht hebben om het kind op te voeden en te verzorgen. De ouders moeten zorgen voor de alledaagse levensbehoeften van het kind maar ook beslissen over schoolkeuze en het beheren van de […]

Voogdij testament maken

Indien jou (en jouw eventuele partner) iets overkomt, wie zorgt er dan voor de kinderen? Als je niets regelt beslist de rechter over wie er voor jouw kinderen gaat zorgen. De kans is aanwezig dat jouw kinderen in een pleeggezin terechtkomen of naar een familielid gaan waarvan je niet wilt dat hij/zij voor jouw kinderen […]