Iris

Voogdij testament maken

Indien jou (en jouw eventuele partner) iets overkomt, wie zorgt er dan voor de kinderen? Als je niets regelt beslist de rechter over wie er voor jouw kinderen gaat zorgen. De kans is aanwezig dat jouw kinderen in een pleeggezin terechtkomen of naar een familielid gaan waarvan je niet wilt dat hij/zij voor jouw kinderen […]

Wat is een digitaal (Social Media) testament?

Naast een ‘gewone’ nalatenschap laat je tegenwoordig ook een digitale nalatenschap na. Menigeen heeft meerdere pagina’s op social media als Facebook, LinkedIn, YouTube, Hyves en Twitter. Wat gebeurt er met deze profielen op het moment dat je overlijdt en jouw nabestaanden de inloggegevens niet hebben? Waarom digitaal testament? Met een digitaal testament zorg je ervoor […]

Wat is een estate planning testament?

Estate planning houdt in het doorgeven van vermogen naar de volgende generatie op een zo goedkoop mogelijke manier. Een estate planning testament is een testament waarin verschillende constructies worden beschreven. Afhankelijk van de situatie kan bij overlijden de constructie worden gekozen waarbij het minste erfbelasting hoeft te worden betaald. Waarom estate planning testament? Een estate […]

Wat is een vruchtgebruik testament?

Dit is een veel gebruikt langstlevende testament. Er zijn diverse vormen van het vruchtgebruik testament. Het klassieke vruchtgebruik testament bijvoorbeeld houdt in dat bij overlijden de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap krijgt. De kinderen krijgen het blote eigendom. Hij/zij mag het vermogen gebruiken tot zijn/haar dood. Op dat moment gaat het vermogen naar […]

Wat is een tweetrapstestament?

Sinds de uitzending van Radar in 2010 is de tweetrapsmaking (tweetrapstestament) bij veel mensen bekend. Een tweetrapsmaking betekent dat je twee keer over jouw nalatenschap kunt beschikken. Je kunt namelijk bepalen naar wie de nalatenschap in eerste instantie gaat en ook in tweede instantie. Bijvoorbeeld eerst naar de langstlevende partner en als hij/zij overlijdt naar […]

Wat is een langstlevende testament

De naam zegt het eigenlijk al, het is namelijk een testament waarbij het belang van de langstlevende partner voorop staat. In dit testament benoemen de partners elkaar tot erfgenaam. Beide partners maken zo’n testament.  Het begrip langstlevende testament is een container begrip. Er zijn namelijk veel varianten van langstlevende testamenten. Iedere variant heeft zijn voor- […]

Wat voor soorten testament zijn er?

Er zijn diverse soorten testamenten. Voor iedere situatie is er een testament wat daar het beste bij past. Welk testament voor jou het beste is hangt af van de omstandigheden van het geval zoals de gezinssamenstelling, vermogen en wensen degene die het testament maakt. Globaal zijn er de volgende soorten testamenten te onderscheiden (met linkt […]

Wat gebeurt er als ik geen testament maak?

Indien je geen testament opstelt bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat alle bezittingen en schulden worden verdeeld over jouw partner en de kinderen. Indien je geen partner en kinderen hebt gaat de nalatenschap naar jouw ouders, broers en zussen. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. […]

Wat kun je regelen in een testament?

Een belangrijke reden voor het maken van een testament is een goede regeling voor de (minderjarige) kinderen. Indien je geen testament hebt bepaalt de rechter wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt. Indien je zelf wilt bepalen wie de voogdij over je minderjarige kinderen krijgt moet je een testament opstellen. Hierin kun je zelf […]

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een regeling die vaak wordt opgenomen in een samenlevingscontract. In deze regeling leg je vast dat de gemeenschappelijke bezittingen van jou en jouw partner automatisch naar de andere partner gaan op het moment dat je overlijdt. Mini testament Deze regeling is pas van toepassing op het moment dat jij of je partner […]

Wat is een testament?

Een testament is een akte, opgesteld door de notaris, waarin je kunt bepalen wat er na jouw dood met jouw nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kun je sturing geven aan wat er met jouw vermogen gebeurd na jouw overlijden.

Moet ik een executeur benoemen?

Nee, je hoeft geen executeur te benoemen in jouw testament. Als je dit niet doet zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap te beheren. Zeker als er meerdere erfgenamen zijn is het wel verstandig om een executeur te benoemen.

Wat is een erfstelling?

Een erfstelling is een bepaling in je testament waarin je een persoon of organisatie tot erfgenaam benoemd voor een vastgesteld gedeelte van de nalatenschap.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan de door jou gekozen persoon. Dit kunnen bekenden zijn maar dit kunnen ook organisaties zijn zoals goede doelen.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Ja, dat is mogelijk. Jouw echtgenoot kan hier niets tegen doen. Op grond van de wet heeft jouw echtgenoot nog zes maanden vanaf de overlijdensdatum in het huis te blijven wonen. Na deze periode moet de echtgenoot echter vertrekken en blijft hij/zij met niets achter.

Wat is de legitieme portie

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Kan ik een kind onterven?

Ja, je kunt jouw kind onterven. Jouw kind heeft echter altijd recht op zijn of haar legitieme portie (link). Hoe de relatie tussen jou en jouw kinderen is heeft hierop geen invloed. De legitieme portie is de helft van wat zij zouden krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden; de samenhang van de samenleving; een gezondere samenleving. […]

Wat is een codicil?

Iedereen kent het woord codicil van het donor codicil. In een codicil kun je bijzonder huisraad, lijfgoederen en sieraden nalaten aan iemand na jouw dood. Dit hoeft niet bij de notaris geregeld te worden. De voorwaarden voor een geldig codicil zijn: Eigenhandig geschreven. Dus niet met typemachine of computer De dag, maand en jaar moet […]

Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon die na jouw dood de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Een executeur kan alle administratieve, organisatorische en financiële zaken regelen. Een executeur wordt in een testament benoemd. Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten zorgen.

Wat is een uitsluitingsclausule?

In je testament of schenking kun je voorkomen dat jouw erfenis bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat bij een eventuele scheiding van jouw kinderen de partners recht hebben op de helft van jouw nalatenschap/schenking. Door de clausule blijft jouw nalatenschap/schenking namelijk buiten de gemeenschap en hoeft jouw kind deze niet te delen […]

Wat is een uiterste wilsbeschikking?

Een uiterste wilsbeschikking is een ander woord voor testament. Een uiterste wilsbeschikking is een notariële akte waarin je uitdrukkelijk aangeeft wat jij wilt dat er bij je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kun je dus sturing geven aan je vermogen na jouw overlijden.

Wat is het centraal testamentenregister?

Het centraal testamentenregister is een register in Den Haag waar bijgehouden wordt op welke datum en bij welke notaris een testament is gemaakt. Alle testamenten die door mensen worden gemaakt worden hier geregistreerd. Na het overlijden kan bij dit register worden geïnformeerd of diegene een testament heeft gemaakt.

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

Een ouderlijke boedelverdeling is een testamentvorm die tot 2003 heel veel werd gebruikt en wordt een langstlevende testament genoemd. Dit betekent dat het testament gemaakt wordt om de langstlevende partner zo verzorgd mogelijk achter te laten. Bij de ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene (de andere partner). […]

Hoe herroep ik een testament?

Als je een testament hebt gemaakt kan je deze op elk moment wijzigen of herroepen. Je herroept je testament niet door deze simpel te verscheuren of weg te gooien. Het herroepen van je testament moet gebeuren door een nieuwe akte op te laten maken bij de notaris, net als je huidige testament. Je testament herroepen […]

Wat is een langstlevende testament?

Een langstlevende testament wordt gemaakt om de langstlevende partner zo goed verzorgd mogelijk achter te laten na het overlijden van de andere partner. Er zijn verschillende varianten van langstlevende testamenten die allemaal hun voor en nadelen hebben. De vier belangrijkste varianten zijn: Vruchtgebruik testament Ouderlijke boedelverdeling/wettelijke verdeling Langstlevende partner enig erfgenaam Langstlevende partner enig erfgenaam […]

Wat is een vruchtgebruik testament?

Het vruchtgebruik testament is een testament vorm waarbij het recht van vruchtgebruik een belangrijke rol speelt. Een recht van vruchtgebruik is een recht om gebruik te maken van goederen die niet je eigendom zijn. Er zijn verschillende soorten vruchtgebruik testamenten. In een vruchtgebruik testament is geregeld dat de kinderen eigenaar worden van (een deel van) […]