Iris

Hoe werkt geld schenken?

Niemand wil geld aan de fiscus betalen op het moment dat je komt te overlijden. Om dit te voorkomen is een van de mogelijkheden voordat je overlijdt bedragen aan je kinderen en kleinkinderen te schenken. Op deze manier help je je (klein) kinderen financieel op weg en beperk je de erfbelasting die de erfgenamen moeten […]

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over schenkingen die zij ontvangen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Hoe werkt een periodieke schenking?

Een periodieke schenking is een schenking aan een ANBI die je minimaal vijf jaar achter elkaar doet. Als je voldoet aan de voorwaarden mag je deze schenkingen aftrekken van je belastbaar inkomen. Afhankelijk van jouw inkomen en leeftijd ontvang je 16% tot 52% van de schenking terug. Wat is een ANBI? Een ANBI is een […]

Wat is een SBBI?

Een SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling. Een SBBI moet de belangen van haar leden behartigen en daarnaast moet zij activiteiten ontplooien waaraan maatschappelijke waarde kan worden toegekend. Dat is het geval als de activiteiten van de organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van de leden; de samenhang van de samenleving; een gezondere samenleving. […]

Wat is een uitsluitingsclausule?

In je testament of schenking kun je voorkomen dat jouw erfenis bij de ‘koude kant’ terechtkomt. Een uitsluitingsclausule voorkomt dat bij een eventuele scheiding van jouw kinderen de partners recht hebben op de helft van jouw nalatenschap/schenking. Door de clausule blijft jouw nalatenschap/schenking namelijk buiten de gemeenschap en hoeft jouw kind deze niet te delen […]