Iris

Kan ik een lening verrekenen met een erfenis?

Dat ligt er aan hoe groot de erfenis is. In principe is dit mogelijk. Indien de erfenis voldoende groot is kan de schuld worden verrekend met de erfenis. Als de schuld groter is dan de bezittingen kan je een deel van de schuld verrekenen. De rest van de schuld gaat dan over op de andere […]

Kan ik uitstel van betaling erfbelasting aanvragen?

Ja, onder voorwaarden kun je uitstel van betaling van de erfbelasting aanvragen. Er kan uitstel worden aangevraagd als: de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat; de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald; de ouder de erfbelasting niet kan betalen.

Moet ik altijd erfbelasting betalen?

Nee, je hoeft niet altijd erfbelasting te betalen als je iets erft. Dit ligt er aan hoeveel je krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. De hoogtes van de verschillende vrijstellingen kun je hier vinden (link). Indien wat je krijgt uit een nalatenschap onder deze vrijstelling blijft hoef je geen erfbelasting te betalen.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting?

De successiewet bepaalt dat alleen schulden die op het moment van overlijden al bestonden kunnen worden afgetrokken. Er is 1 uitzondering op deze regel gemaakt en dat zijn de begrafeniskosten. Deze zijn ook na het overlijden ontstaan maar deze zijn wel aftrekbaar voor de erfbelasting. Onder begrafeniskosten wordt gerekend: Kosten voor bekendmaken overlijden (bv advertentie […]

Wanneer betaal ik heffingsrente over de aanslag erfbelasting?

Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Dit werkt twee kanten op. Als iemand geld van jou tegoed heeft, dan moet je daar rente over betalen. Heb je geld tegoed van iemand anders, dan moet hij daar rente over betalen aan jou. Bij erfbelasting begint de berekeningstermijn acht maanden na het overlijden. Dit geldt indien […]

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kun je hier vinden (link).

Wat is successierecht?

Successierecht is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kunt u hier vinden. Sinds 2010 bestaat het woord successierecht niet meer en wordt deze belasting erfbelasting genoemd.

Hoe bereken je de legitieme portie van een kind?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt. Berekening Zo bereken je globaal de […]