Iris

Wat is een beheersexecuteur?

Een beheers executeur moet de volgende taken uitvoeren: Het regelen van de begrafenis of crematie Een boedelbeschrijving maken Betalen van schulden Aangifte erfbelasting verzorgen Afgeven of uitbetalen legaten Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wat moet ik doen als executeur?

Dat ligt aan de bepalingen in het testament. Er zijn drie soorten executeurs: Begrafenisexecuteur. Deze executeur regelt alleen de begrafenis. Beheers executeur. Deze executeur moet naast het regelen van de begrafenis de nalatenschap beheren en de wensen uit het testament uitvoeren. Zie voor meer informatie executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur maar […]

Wat is een verblijvingsbeding?

Een verblijvingsbeding is een regeling die vaak wordt opgenomen in een samenlevingscontract. In deze regeling leg je vast dat de gemeenschappelijke bezittingen van jou en jouw partner automatisch naar de andere partner gaan op het moment dat je overlijdt. Mini testament Deze regeling is pas van toepassing op het moment dat jij of je partner […]

Kan ik een lening verrekenen met een erfenis?

Dat ligt er aan hoe groot de erfenis is. In principe is dit mogelijk. Indien de erfenis voldoende groot is kan de schuld worden verrekend met de erfenis. Als de schuld groter is dan de bezittingen kan je een deel van de schuld verrekenen. De rest van de schuld gaat dan over op de andere […]

Moet ik altijd erfbelasting betalen?

Nee, je hoeft niet altijd erfbelasting te betalen als je iets erft. Dit ligt er aan hoeveel je krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. De hoogtes van de verschillende vrijstellingen kun je hier vinden (link). Indien wat je krijgt uit een nalatenschap onder deze vrijstelling blijft hoef je geen erfbelasting te betalen.

Kan ik mijn echtgenoot onterven?

Ja, dat is mogelijk. Jouw echtgenoot kan hier niets tegen doen. Op grond van de wet heeft jouw echtgenoot nog zes maanden vanaf de overlijdensdatum in het huis te blijven wonen. Na deze periode moet de echtgenoot echter vertrekken en blijft hij/zij met niets achter.

Wat is de legitieme portie

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Kan ik een kind onterven?

Ja, je kunt jouw kind onterven. Jouw kind heeft echter altijd recht op zijn of haar legitieme portie (link). Hoe de relatie tussen jou en jouw kinderen is heeft hierop geen invloed. De legitieme portie is de helft van wat zij zouden krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt.

Wat is erfbelasting?

Erfbelasting is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kun je hier vinden (link).

Wat is successierecht?

Successierecht is de belasting die iemand betaalt op het moment dat hij een erfenis van iemand krijgt. Iedereen heeft een vrijstelling voor het successierecht van een bepaald bedrag, variërend van 2.000 tot 600.000. De vrijstellingen kunt u hier vinden. Sinds 2010 bestaat het woord successierecht niet meer en wordt deze belasting erfbelasting genoemd.

Kan ik als erfgenaam een nalatenschap weigeren?

Ja, dat is mogelijk. Je hebt als erfgenaam drie opties. Je kunt zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. Als je de nalatenschap niet wilt hebben dan kun je deze verwerpen. Voor het verwerpen moet je een verklaring afleggen bij de Rechtbank. Hier zijn zogenaamde griffiekosten (link) aan verbonden. Op dit moment is dit € 114 […]

Wat is een codicil?

Iedereen kent het woord codicil van het donor codicil. In een codicil kun je bijzonder huisraad, lijfgoederen en sieraden nalaten aan iemand na jouw dood. Dit hoeft niet bij de notaris geregeld te worden. De voorwaarden voor een geldig codicil zijn: Eigenhandig geschreven. Dus niet met typemachine of computer De dag, maand en jaar moet […]

Wat is een executeur?

Een executeur is een persoon die na jouw dood de afwikkeling van de nalatenschap regelt. Een executeur kan alle administratieve, organisatorische en financiële zaken regelen. Een executeur wordt in een testament benoemd. Is er geen executeur benoemd, dan zijn het de erfgenamen die gezamenlijk voor de afwikkeling van de nalatenschap moeten zorgen.

Wat is een uiterste wilsbeschikking?

Een uiterste wilsbeschikking is een ander woord voor testament. Een uiterste wilsbeschikking is een notariële akte waarin je uitdrukkelijk aangeeft wat jij wilt dat er bij je overlijden met jouw nalatenschap moet gebeuren. Door middel van een testament kun je dus sturing geven aan je vermogen na jouw overlijden.

Wat is het centraal testamentenregister?

Het centraal testamentenregister is een register in Den Haag waar bijgehouden wordt op welke datum en bij welke notaris een testament is gemaakt. Alle testamenten die door mensen worden gemaakt worden hier geregistreerd. Na het overlijden kan bij dit register worden geïnformeerd of diegene een testament heeft gemaakt.

Hoe bereken je de legitieme portie van een kind?

De legitieme portie is het deel van de erfenis waarop je als kind aanspraak kan maken. Vaak wordt hierop een beroep gedaan op het moment dat een kind is onterfd. De legitieme portie is de helft van wat het kind zou krijgen indien er geen testament zou zijn gemaakt. Berekening Zo bereken je globaal de […]

Kan een minderjarige een erfenis met schulden erven?

Nee dat kan niet. Op het moment dat een minderjarige erfgenaam is, regelt de wet dat hij/zij niet op hoeft te draaien voor de schulden wanneer de erfenis meer schulden dan bezittingen heeft. Dit heeft beneficiair aanvaarden (link). De wettelijk vertegenwoordiger (vaak de ouder) van de minderjarige moet de erfenis namens de minderjarig verplicht beneficiair […]

Wat is aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving?

Aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving wordt ook wel beneficiair aanvaarden genoemd. Door te aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving geef je als erfgenaam aan dat je alleen de erfenis accepteert, als deze positief blijkt te zijn. Als de schulden die in de erfenis zitten groter zijn dan de bezittingen (en de erfenis dus negatief […]

Wat is een ouderlijke boedelverdeling?

Een ouderlijke boedelverdeling is een testamentvorm die tot 2003 heel veel werd gebruikt en wordt een langstlevende testament genoemd. Dit betekent dat het testament gemaakt wordt om de langstlevende partner zo verzorgd mogelijk achter te laten. Bij de ouderlijke boedelverdeling wordt de achterblijvende partner automatisch eigenaar van de erfenis van de overledene (de andere partner). […]

Wat is de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling is van toepassing indien er geen testament is gemaakt en er een echtgenoot en kinderen zijn. Bij de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot de erfenis. De kinderen krijgen een tegoedbon (vordering). Deze vordering is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden.

Kan ik mijn echtgenoot en kinderen onterven?

Ja, je kunt jouw kinderen en echtgenoot te onterven. Jouw kinderen kunnen wel een beroep doen op hun legitieme portie (bepaald deel van de erfenis). Hoe de relatie tussen jou en jouw kinderen is heeft hierop geen invloed. De legitieme portie is de helft van wat zij zouden krijgen indien er geen testament zou zijn […]

Wie zijn de erfgenamen volgens de wet?

Als er geen testament is gemaakt zijn de standaardregels van de erfwet van toepassing. Dit betekent het volgende: Getrouwd zonder kinderen: echtgenoot is enige erfgenaam; Niet getrouwd, wel kinderen: kinderen erven ieder een gelijk deel; Getrouwd met kinderen: kinderen en echtgenoot erven een gelijk deel. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen bij het overlijden […]