Iris

Moet ik mijn uitvaart ook vastleggen in een levenstestament?

Je wensen over je uitvaart kunnen deel uitmaken van je levenstestament. In het gewone testament staat wie de uitvaart mag regelen. In het levenstestament kun je vastleggen wat je specifieke wensen zijn over je uitvaart, bijvoorbeeld of je een kerkelijke uitvaart wilt of niet. Vaak worden deze specifieke wensen vastgelegd bij de uitvaartondernemer. Je kan […]

Wat gebeurt er als ik geen testament maak?

Indien je geen testament opstelt bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap gebeurt. Het erfrecht bepaalt dat alle bezittingen en schulden worden verdeeld over jouw partner en de kinderen. Indien je geen partner en kinderen hebt gaat de nalatenschap naar jouw ouders, broers en zussen. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. […]

Wat is een beheersexecuteur?

Een beheers executeur moet de volgende taken uitvoeren: Het regelen van de begrafenis of crematie Een boedelbeschrijving maken Betalen van schulden Aangifte erfbelasting verzorgen Afgeven of uitbetalen legaten Rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen.

Wat moet ik doen als executeur?

Dat ligt aan de bepalingen in het testament. Er zijn drie soorten executeurs: Begrafenisexecuteur. Deze executeur regelt alleen de begrafenis. Beheers executeur. Deze executeur moet naast het regelen van de begrafenis de nalatenschap beheren en de wensen uit het testament uitvoeren. Zie voor meer informatie executeur-afwikkelingsbewindvoerder. Deze executeur heeft dezelfde bevoegdheden als de beheersexecuteur maar […]

Moet ik een executeur benoemen?

Nee, je hoeft geen executeur te benoemen in jouw testament. Als je dit niet doet zijn alle erfgenamen samen bevoegd om de nalatenschap te beheren. Zeker als er meerdere erfgenamen zijn is het wel verstandig om een executeur te benoemen.

Wat is een legaat?

Een legaat is een bepaling in je testament waarmee je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat aan de door jou gekozen persoon. Dit kunnen bekenden zijn maar dit kunnen ook organisaties zijn zoals goede doelen.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een akte die de notaris opmaakt na het overlijden van iemand. Met deze akte kan de executeur ten opzichte van derden (zoals de bank) bewijzen dat hij mag beschikken over de goederen. In deze verklaring staat: wie de overledene is; of de overledene een testament heeft gemaakt; wie de erfgenamen […]

Wat is beneficiaire aanvaarding?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis […]

Hoe verwerp ik een erfenis?

Op het moment dat je erfgenaam bent heb je 3 keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Vaak wordt een erfenis verworpen om financiële redenen. Als in de erfenis veel schulden zitten is het niet verstandig om de erfenis te aanvaarden. Als het niet zeker is wat er in de erfenis […]

Wat is een ‘akte van erfrecht’?

Een akte van erfrecht wordt ook vaak een verklaring van erfrecht genoemd. Dit is een notariele akte die een belangrijke rol speelt bij de afwikkelingen van een nalatenschap. Deze verklaring heb je als erfgenaam/executeur nodig om bij de bank of verzekeraar zaken te regelen. Zonder deze verklaring kun je als erfgenaam/executeur niet bij de bankrekeningen […]