Iris

Regeling voor onverwachte schuld uit een erfenis

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een […]

Schenken en verlaging AWBZ-bijdrage deel 2

In mijn vorige column heb ik een situatie beschreven waarin een bewindvoerder van de rechters toestemming kreeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt. Nu ga ik graag in op een tweede situatie. Situatie 2 Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft de machtiging tot schenking gegeven in […]

Schenken en verlaging AWBZ-bijdrage deel 1

Vorig jaar heb ik een aantal stukken geschreven over de (verhoogde) eigen bijdrage voor de AWBZ. Ik heb toen aangegeven dat door schenkingen te doen de eigen bijdrage verlaagd kan worden omdat de grondslag voor de berekening daarvan kleiner wordt. Een schenking verlaagt namelijk het zogeheten Box 3 vermogen. Onderbewindstelling vermogen Is degene die opgenomen […]

Notaris tips voor ondernemers

Deze week besteed ik aandacht aan een tweetal onderwerpen waarmee ondernemers tijdens hun ondernemersloopbaan worden geconfronteerd, namelijk de Kamer van Koophandel en voor hen met een B.V. of N.V. het aandeelhoudersregister. Wat zijn de actualiteiten? U treft dat aan in dit artikel. Reorganisatie Kamer van Koophandel Allereerst wijzigt de organisatie van de Kamer van Koophandel. Per 1 […]

Beslag op huis uit erfenis niet zomaar mogelijk

Ik heb eerder geschreven over de problemen die een erfgenaam kan ondervinden als er meer schulden dan bezit worden nagelaten en de erfenis zuiver is aanvaard. Maar wat nu als je samen met anderen een huis erft en één van die andere erfgenamen veel schulden heeft ? Heb je daar als erfgenaam dan ook last van? […]

Erfbelasting: overzicht voor 2014

Als je een erfenis krijgt is de kans heel groot dat je hierover belasting moet betalen. Dit wordt erfbelasting genoemd (vroeg heette dit successierecht). Je hoeft alleen erfbelasting te betalen als het bedrag van wat jij ontvangt uit de erfenis hoger is dan de vrijstelling die voor jou geldt. Elk jaar veranderen de tarieven voor […]

Rechter biedt erfgenamen bescherming tegen schuldeisers ook als is vader vijf (!) jaar dood

Ik heb al eerder geschreven over het risico van het zonder voorbehoud aanvaarden van een erfenis. Heb je geen voorzorgsmaatregelen genomen, dan heb je de erfenis “zuiver aanvaard”, waardoor je aansprakelijk wordt voor de aflossing van alle schulden van de nalatenschap. Dat kan betekenen dat je je eigen spaargeld moet aanspreken om de schuldeisers van […]

Help! ik heb een appartement gekocht

Het appartement was liefde op het eerste gezicht: goede ligging, mooie indeling, zelfs de keuken hoefde niet te worden aangepast. Alleen de muren sausen en een andere vloer in de woonkamer. Helemaal leuk! Tot je begraven wordt onder enorme stapels papier, hypotheekofferte, koopovereenkomst, reglement VVE??????? Eén troost: ingewikkelder kan het haast niet meer worden, als […]

Onno Hoes en het homohuwelijk

De laatste tijd is er veel te doen geweest over de burgemeester van Maastricht en diens huwelijk met roddeljournalist Albert Verlinde. Soms inhoudelijk maar meestal smakeloos en vaak onnodig kwetsend. Cultureel antropoloog Heel bont maakt Paul Hekkens het in zijn artikelen in de volkskrant (Opinie & Debat) van 21 december en 2 januari jongstleden. Na […]

Pak je kans, koop een huis !?

Er is het afgelopen jaar al genoeg gezegd over het “op gang helpen van de economie”, de vraag blijft of het slim is om nu een huis te kopen. Het antwoord is voor iedereen anders, het hangt van je persoonlijke omstandigheden en wensen af of je beter kunt kopen of huren. Wat voor- en nadelen […]

Ben je wel eigenaar van je chalet of stacaravan?

Recent werd een vraag voorgelegd aan de belastingrechter in Breda over de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken voor een lening die was aangegaan voor de aankoop van een chalet op een camping. De belastingplichtige meende van wel, maar de belastinginspecteur dacht daar anders over.  Graag bespreek ik deze uitspraak omdat de redenatie van de […]

Schenkbelasting: overzicht voor 2014

Als je in Nederland een schenking krijgt moet je vaak schenkbelasting betalen. Elk jaar veranderen de tarieven hiervoor. In dit artikel vind je een overzicht van de tarieven en de vrijstellingen. Vrijstelling schenkbelasting Als je een schenking krijgt is de kans aanwezig dat je hierover belasting moet betalen. Dit wordt schenkbelasting genoemd. Je hoeft alleen […]

Schenking en dementie: wie moet wat bewijzen?

Misbruik van ouderen is een moeilijk onderwerp. Zeker als het gaat om financieel misbruik omdat het meestal niet algemeen bekend is dat de financiën van een ouder persoon niet in orde zijn. Onderhandse schenking (niet via de notaris) Dat bleek ook uit een rechtszaak waarin eind september een uitspraak is gedaan. Simpel gezegd was er […]

Video webinar schenken: ‘Iedereen een ton’

Op woensdag 4 december heeft Marjolein Elings een online seminar gegeven waarin zij de kijkers meenam in de wereld van schenken anno nu! Tijdens dit webinar ‘Schenking van 1 ton’ vertelde Marjolein Elings van Van Rhijn notarissen over de nieuwe kansen die ontstaan door de veranderde voorwaarden ten aanzien van schenkingen. € 100.000 Vanaf 1 […]

WOZ-waarde is de enige waarde voor de erfbelasting

Als in een erfenis een woning zit, dan wordt erfbelasting geheven over de waarde van die woning. Alleen is de vraag welke waarde bepalend is. Om discussie daarover te voorkomen heeft de wetgever een simpele regel ingevoerd. De erfgenamen moeten de WOZ-waarde opnemen in de aangifte voor de successiewet. Zeker als die waarde hoger ligt […]

Notaristip van de week: Samenwonen en iets regelen?

Het is al jarenlang een tendens dat steeds meer stellen samenwonen zonder ooit te trouwen. Daarbij komt dat samenwonende stellen die al plannen hebben om te gaan trouwen, deze plannen momenteel uitstellen vanwege de economische crisis. Vaak hebben zij niets geregeld, omdat men toch voornemens was om te gaan trouwen. Maar is dit wel verstandig? […]

Dakterras is illegaal en moet afgebroken worden

In deze column wil ik graag aandacht besteden aan een (illegaal) dakterras bij een appartementencomplex. Die illegaliteit bleek tijdens de behandeling bij de rechter in Amsterdam van het verzoek om het besluit te vernietigen om op het dak vlonders te mogen leggen. Het oordeel van de rechter is interessant voor iedereen die eigenaar is van […]

Onderscheid behandeling vermogen voor erfbelasting niet discriminerend

Het onderscheid in de Successiewet tussen de erfbelasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen is niet in strijd met het internationaal verankerde gelijkheidsbeginsel. Dat oordeelde de Hoge Raad afgelopen vrijdag in vijf uitspraken. In de huidige wet is een (extra) vrijstelling opgenomen van 100 procent van de waarde van verkregen ondernemingsvermogen tot aan 1.028.132 euro en […]

Notaristip van de week: Sleutel tot de erfenis

Iedereen wordt een keer geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. En wat dan? De eerste dagen wordt men vaak geleefd door alles wat geregeld moet worden voor de begrafenis of crematie. Ook is er de nodige aanloop door familie, vrienden of buren. Daarna wordt het rustiger. Maar ook dan moet er veel geregeld worden, […]

Iedereen een ton?!

Tot 1 januari 2015 kan iedereen een ton belastingvrij krijgen van een familielid, een goede vriend/vriendin of zelfs van een wildvreemde! De enige voorwaarde is dat de ton wordt gebruikt voor de aanschaf van de eigen woning, betalen van een verbouwing of het aflossen van een hypotheek. Is dat alles wat er over te zeggen […]

Het belang van Digizeker: de digitale kluis

Digizeker is een digitale kluis waarin u al uw pincodes van bankpassen en creditcards, maar ook emailadressen en digitale wachtwoorden van websites, zoals facebook, linkedin of Twitter, kan opslaan. Ook belangrijke verzekeringspolissen (opstalverzekering), kopie paspoort, trouwboekje, testament, belastingpapieren en jaaropgaven kunnen veilig in de digitale kluis worden opgeslagen. Waarom bestaat het? Digizeker is bedoeld als […]

HEMA notaris: Goedkoop en snel? Ja! Verstandig? Mwah..

Vanochtend heeft het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aangekondigd dat zij het HEMA notaris initiatief gaan voorleggen aan de tuchtrechter. In het bericht van de KNB is te lezen dat zij haar vraagtekens zet bij het vervullen van de zorgplicht van de notaris. Zorgplicht notaris Een van de belangrijkste taken van de notaris […]

Stamrechtvrijstelling: het kan nog net!

Met ingang van 1 januari 2014 zal de stamrechtvrijstelling worden afgeschaft. De stamrechtvrijstelling blijft nog wel gelden voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2013 te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken, maar waarvan de werkelijke ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt. Verandering per 1-1-2014 Per 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk de ontslagvergoeding […]

Voogdij testament: regel ook het bewind!

Veel ouders met jonge kinderen willen vastleggen wie hun kroost gaat opvoeden als zij zelf mochten komen te overlijden. Nu kan dat alleen nog vastgelegd worden in een testament bij de notaris, maar er ligt een wetsvoorstel om daarnaast (dus niet in plaats van) bij de rechtbank een zogeheten voogdijregister te openen. Ook de HEMA […]

Notaristip van de week: Last Will App en Codicil

Misschien heeft u er ook al van gehoord: de “Fast Will App”. Zo niet, de “Fast Will App” is een app die gekoppeld is aan je Facebookaccount en door deze koppeling kun je vrienden laten weten welke spullen je aan hen nalaat als je overlijdt. Fast Will App in Nederland niet rechtsgeldig In Nederland is […]

Notaris tip van de week: Opeisen erfdeel

De vorige wekelijkse tip ging over ouderenmishandeling. Gevallen waarin kinderen zich via het testament laten bevoordelen boven andere kinderen. Of neven en nichten die bij mij op kantoor verschijnen met hun oom of tante en er voor willen zorgen dat de erfenis naar hen gaat en niet naar andere neven of nichten. Zoals besproken moet in […]

Hou een dagboek bij als je gaat samenwonen

In samenlevingscontracten en testamenten die ik voor stellen die gaan samenwonen opstel, neem ik altijd een bepaling op dat de partner geen rechten zal hebben als de relatie verbroken is. Meestal staan daar duidelijke situaties omschreven wanneer de relatie geacht moet zijn verbroken te zijn, zoals wanneer er een aangetekende brief is verstuurd met opzegging […]

Notaris tip van de week: Ouderenmishandeling en wilsbekwaamheid

Misschien heeft u twee weken geleden ook de uitzending gezien van het Tv-programma de Vijfde Dag waarin een 22-jarige man trouwt met een 79-jarige dementerende oudtante? Na drie jaar ontbindt de rechter het huwelijk, omdat hij de oudtante niet wilsbekwaam achtte. Wat is wilsbekwaam? Wat betekent nu wilsbekwaam. Wilsbekwaam betekent dat iemand rechtshandelingen verricht waar […]

Tot € 100.000 belastingvrij schenken!

Sinds 1 oktober is het mogelijk om onder voorwaarden tot €100.000,00 belastingvrij te schenken. Wat zijn dan de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de verruimde vrijstelling? Geld moet worden besteed voor de eigenwoning De schenking moet gebruikt worden voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van de eigen woning. Ook mag […]

Vraag de notaris is kompas in notarieel doolhof

Bij juridische vragen ben je als consument gebaat bij een goed advies voor een normale prijs. Dat begint bij het vinden van een notaris met de juiste kennis en ervaring. Met ‘Vraag de notaris’ willen wij transparantie en duidelijkheid creëren en willen we jou helpen bij het vinden van de beste notaris voor jouw specifieke […]

Verdeling na echtscheiding niet nodig omdat huwelijk al 36 jaar niet meer bestond

Het gezegde luidt: Scheiden doet lijden. Maar als kandidaat notaris zie ik in de praktijk dat geldt: Na scheiden moet je verdelen. Dat is een juridische stelregel waarop eigenlijk maar één uitzondering is. Is er geen gemeenschappelijk bezit dan hoef je niet te delen. Bijvoorbeeld als de ex-echtgenoten huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt die een zogeheten […]

Veelgestelde vragen: hoe zit het met het mantelzorg compliment en de erfbelasting?

In onze wekelijkse rubriek ‘veelgestelde vragen’ worden veelgestelde vragen beantwoord die aan de notaris worden gesteld. Deze week beantwoordt Joep van den Brekel een veelgestelde vraag over het mantelzorg compliment en de hoge (partner) vrijstelling voor de erfbelasting. Wat zijn mantelzorgers? Mantelzorgers zijn mensen uit een familie die vrijwillig en onbetaald zorgen voor een chronisch […]

Geldig testament ondanks gestempelde handtekening

Oudere cliënten verontschuldigen zich wel eens als ze een handtekening moeten zetten onder een akte. Ze zijn bang dat het niet goed is als ze een bibberende handtekening zetten omdat het vasthouden en gebruiken van een pen veel moeite kost. Bijvoorbeeld omdat ze reuma hebben. Gelukkig kan ik ze geruststellen dat er in de wet […]

Huwelijkse voorwaarden en toch 50/50 verdelen

Op deze site treft u informatie aan over trouwen in de zogeheten Koude Uitsluiting. Daar is vermeld dat dit de ”meest vergaande vorm van scheiding en vermogen” is. Verder is te lezen dat “een koude uitsluiting aanzienlijke risico’s” inhoudt voor de echtgenoot/echtgenote die geen of weinig inkomsten heeft of zal hebben. Er wordt op geen […]

Leegstandswet verruimd

Op 1 juli jl. is de Leegstandswet op belangrijke punten gewijzigd. In dit artikel zal ik proberen aan te geven wat er aangepast is en waarom dit voor u van belang kan zijn. Waarom is het belangrijk te weten dat de Leegstandswet is aangepast? Ik begin met het laatste punt maar daarvoor schets ik eerst […]

Geen huurbescherming vanwege Facebook

Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest, Fousquare en Hyves zijn allemaal Social Media. Op internet kun je laten weten wat je doet, waar dat plaatsvindt en met wie je daar samen bent. Hierdoor is een hele nieuwe bedrijfstak ontstaan, omdat deskundigen bedrijven helpen bij hun Social Media strategie zodat zoveel mogelijk mensen uiteindelijk hun produkten of […]

Wanneer ben je fiscaal partner?

Voor diverse belastingwetten kan het voordeliger zijn om fiscaal partner te zijn. Denk aan een grote vrijstelling of het goedkoopste tarief voor de erfbelasting.  Ook voor de inkomstenbelasting is fiscaal partnerschap van belang, omdat je als fiscale partners samen aangifte moet doen en bepaalde inkomsten en aftrekposten mag verdelen. Omdat ik vaak vragen over fiscaal partnerschap krijg, […]

Wat is het verschil tussen Curatele, Bewind en Mentorschap?

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over […]

Golddiggers en Cougars

Werken op een notariskantoor is niet saai. Want je krijgt met vreemde zaken te maken. Dit keer wil ik het graag met u hebben over Golddiggers en Cougars. Voor het geval u niet weet wat dat zijn, hier een korte schets. Een golddigger is iemand die een relatie aangaat met een rijk persoon om daar […]

Let op! De regels voor de ANBI-status gaan veranderen

Organisaties met het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling) moeten vanaf  1 januari 2014 waarschijnlijk aan meer eisen voldoen om deze status te behouden. De staatssecretaris heeft eind mei een conceptregeling met aanvullende eisen naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting wordt de definitieve regeling uiterlijk 1 juli 2013 in de Staatscourant gepubliceerd. Wat is een […]

Samenwoners, regel het!

Vraag een doorsnee samenwoner hoe de vlag er bij hangt als de samenwoning eindigt en hij kijkt je schaapachtig aan. Ongeveer de helft van de samenwoners heeft helemaal niets geregeld; de helft die wel wat heeft geregeld maakt er geen gewoonte van de samenlevingsovereenkomst en testamenten van tijd tot tijd nog eens te laten beoordelen. […]

Presentatie: Over scheiden, en nu?

Wie zelf of in zijn omgeving met scheiden te maken heeft (gehad) weet hoeveel verschillende emoties met elkaar om de voorrang kunnen strijden in een periode waarin alle zekerheden op hun grondvesten lijken te schudden. In het bijzonder wanneer er kinderen bij betrokken zijn is het enorm belangrijk om zo harmonieus mogelijk tot afspraken te […]

Webinar over scheiden: uit elkaar en nu?

Scheidingen zijn van alle tijden. Wie er zelf of in zijn omgeving mee te maken heeft (gehad) weet hoeveel verschillende emoties met elkaar om de voorrang kunnen strijden in een periode waarin alle zekerheden op hun grondvesten lijken te schudden. In het bijzonder wanneer er kinderen bij betrokken zijn is het enorm belangrijk om zo […]

Hoe voorkom je het zuiver aanvaarden van een erfenis?

Eerder schreef ik over de verplichtingen die je als erfgenaam hebt bij het beneficiair aanvaarden van een erfenis. Dit artikel gaat over de fase hieraan voorafgaand, als je nog geen keuze hebt gemaakt tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Je loopt dan het risico zuiver te aanvaarden ook al heb je nog geen verklaring […]

Ouderschap; juist bij scheiding

Isolina Ricci heeft de volgende 6 basisprincipes geformuleerd die recht doen aan het idee van ouderschap vooral bij scheiding: 1.   Elk kind heeft recht op een onafhankelijke en zinvolle relatie met zijn ouders; 2.   Elk kind heeft het recht niet te hoeven luisteren naar of deel te hebben aan de persoonlijke strijd tussen de ouders. […]

Uitsluitingsclausule: erft de koude kant ook mee?!

Wanneer een kind van u erft of een schenking krijgt, dan kan het gebeuren dat bij scheiding van uw kind, zijn/haar ex-partner de helft krijgt van de erfenis of de schenking. Dat is het geval wanneer uw kind gehuwd is of geregistreerd partner is zonder dat huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. In dat geval is namelijk, […]

Scheiding en alimentatie: waar moet je op letten?

Bij iedere scheiding is alimentatie een belangrijk punt van gesprek, maar wat zijn nu de spelregels? Alimentatie Alimentatie is gebaseerd op het principe dat je (financieel) voor elkaar moet zorgen wanneer er voldoende middelen zijn. Toegespitst op de scheiding zijn er 2 soorten alimentatie: 1. alimentatie voor de kinderen; 2. alimentatie voor de (ex)partner. Alimentatie […]

De Cooperatie: een flexibele rechtsvorm

De coöperatie is vooral bekend in de agrarische sector. Doch heden ten dage is deze rechtsvorm ook steeds populairder in andere sectoren zoals de gezondheidszorg, beleggingsfondsen en vrije beroepsbeoefenaren. Flexibiliteit en fiscale overwegingen zijn de belangrijkste redenen om voor een coöperatie te kiezen. Oprichting Voor de oprichting van een coöperatie gelden weinig formaliteiten: een notariële […]

Het is nog niet te laat! (om te fuseren of te gaan splitsen)

Fusies en splitsingen worden in de ondernemingsrecht praktijk regelmatig toegepast. Het zijn transacties waarbij vermogensbestanddelen (onder algemene titel) overgaan van de ene partij naar de andere partij, waarbij in bepaalde gevallen één of meerdere van de betrokken partijen ophoud(t)(en) te bestaan. Deze instrumenten worden veelal als complex ervaren. Voor sommigen een reden om er niet […]

Wie moet de uitvaartkosten betalen?

Vraag: Een veelvoorkomende vraag is wie de uitvaartkosten moet betalen. Met name als er niet genoeg in de erfenis is om de uitvaart te betalen? Moet je bijvoorbeeld als kind altijd de uitvaartkosten van je ouders betalen? Antwoord: Het hangt er allereerst vanaf wie de opdrachtgever van de uitvaart is. Verder ga ik er vanuit […]

Kan ik met een starterslening nog wel hypotheekrente aftrekken?

Op 25 maart 2013 heeft de Staatssecretaris van Financiën een goedkeuringsbesluit genomen waardoor (nieuwe) Startersleningen na 1 januari 2013 onder de eigenwoningregeling blijven vallen. Daardoor blijft de hypotheekrente aftrekbaar. In dit artikel geef ik een korte uitleg hierover. Wat is een Starterslening? De Starterslening is een initiatief van gemeenten en de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (hierna: SVn). De bedoeling  van een Starterslening […]

8 Tips voor een testament na een scheiding

Je bent gescheiden en wilt een testament maken of aanpassen voor de kinderen. Wat moet je regelen? In dit artikel geef ik je 8 tips wat je in je testament kunt (moet) regelen na een scheiding. Echtscheiding is helaas bij één op de drie huwelijken een realistisch toekomstbeeld. Als dat je overkomt wil je alles natuurlijk […]

Aangifte Erfbelasting: Wat te doen als de WOZ-waarde van de woning nog niet bekend is?

Uit contact tussen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Belastingdienst is gebleken dat het makkelijker is bij de aangifte erfbelasting of schenkbelasting een beroep te doen op een lagere WOZ-waarde als een woning wordt geërfd of geschonken.   Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erfbelasting en schenkbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde. Je kunt […]