Iris

Het samenlevingscontract: wat kun je er mee?

In een samenlevingscontract regel je alle juridische en praktische zaken als je gaat samenwonen. Feiteljk is het een overeenkomst tussen jou en je partner. Je maakt hierin afspraken over financiën, woning, inboedel en wat er gebeurt op het moment dat je uit elkaar gaat of een van beiden overlijdt. In de wet staat geen speciale […]

Trouwen vanaf 1 januari 2018? Let op de nieuwe spelregels!

Wie vanaf januari 2018 gaat trouwen zonder huwelijkse voorwaarden te maken, doet dat niet meer in gemeenschap van goederen maar in een beperkte gemeenschap. Vanaf 1 januari 2018 gaat de ‘Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ in. Belangrijkste veranderingen? Het eigen vermogen dat is opgebouwd vóór het trouwen valt automatisch buiten de gemeenschap. Dit geldt […]

Belastingvrij een ton schenken: het mag weer!

Een paar jaar geleden was het al mogelijk om een ton te schenken om iemand te helpen met het kopen van een woning of hun hypotheekschuld te verminderen. Helaas werd deze regeling afgeschaft maar inmiddels is de regeling terug van weggeweest. Vanaf 1 januari van dit jaar is het weer mogelijk om een ton belastingvrij […]

Doodgaan is al duur genoeg

Een gezegde luidt dat direct bij je geboorte twee dingen zeker zijn: je zult overlijden en in de tussentijd moet je belastingen betalen. Vorig jaar las ik een uitspraak die dat wel heel duidelijk maakt. Er is hoger beroep aangetekend en het oordeel daarin is recent gepubliceerd. Maar ik wil graag die oudere uitspraak met je doornemen.

Samenwonen in gemeenschap van goederen?

Ik krijg wel eens de vraag of het klopt dat als je vijf jaar of langer samenwoont, je recht hebt op elkaars vermogen of erfenis. Dat heeft de vraagsteller dan ergens opgevangen. Mijn antwoord is eenvoudig: er is geen enkele regeling in de wet waardoor je na verloop van een bepaalde termijn als samenwoners recht […]

Huisje Boompje Regeltje

In de eerste plaats is samenwonen super leuk, gezellig, spannend, fijn, etc. Een volgende stap in je relatie samen. Dat moet je ook vooral niet uit het oog verliezen. Dat is veruit het belangrijkste 🙂 Maaaaaaaar…. Samenwonen is méér dan met zijn tweeën naar de Ikea, een nieuw bed kopen en discussiëren over de kleur […]

Erkenning voor levenloos geboren kinderen

Er komt, als het goed, is eindelijk hulp voor ouders bij de erkenning van het bestaan van hun levenloos geboren kind. Levenloos geboren kinderen krijgen namelijk straks wettelijke erkenning. En ja, dat doet recht een hun bestaan. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie hebben dit aangegeven. Registratie en geboorteakte […]

Wat moet ik doen als gevolmachtigde in een levenstestament?

Levenstestamenten worden tegenwoordig vaak gemaakt. Daarin wordt geregeld wie je zaken mag regelen als je handelingsonbekwaam wordt. Wat je in een levenstestament kunt regelen heb ik in dit artikel al uitgelegd. Maar wat moet je doen als jij degene bent die de zaken voor iemand anders moet verzorgen? Welke taken en verantwoordelijkheden heb je eigenlijk als gevolmachtigde? Sinds enige […]

AirBnB en appartementen

Zijn er teveel toeristen in Amsterdam? Die vraag wordt door sommigen gesteld waarbij ook wordt gewezen op de (nadelige) gevolgen van verhuur via AirBnB voor de stad. Op zich hoeft het niet verkeerd te zijn als iemand een kamer in zijn eigen woning verhuurt aan een toerist. Je houdt er zicht op en hebt zelf […]

Schenken aan je kleinkinderen: wat zijn de mogelijkheden?

Veel opa’s en oma’s willen graag wat sparen voor hun kleinkinderen zodat ze hun kleinkind financieel kunnen steunen op het moment dat ze bijvoorbeeld hun rijbewijs gaan halen of aan een studie beginnen.  Dat is super lief van opa en oma maar het is goed om voordat je dit als opa of oma gaat doen […]

Samenwonen? Regel de juridische en financiële gevolgen!

“Weduwe van thrillerauteur Stieg Larsson blijft ondanks miljoenenwinst berooid achter.” Deze krantenkop sierde het Algemeen Dagblad een paar jaar geleden. Het gaat over de schrijver Stieg Larsson, bekend van zijn millennium trilogie, en zijn vriendin Eva Gabrielsson. Zij woonden al 32 jaar ongehuwd samen in Zweden toen Larsson in 2005 plotseling overleed aan een hartaanval.  […]

LAT-relatie: Samen uit maar niet samen thuis?

Ben je erfgenaam van elkaar als je samenwoont of een LAT-relatie hebt ? Die vraag is eenvoudig te beantwoorden. Je partner erft alleen van je als je hem of haar in je testament tot erfgenaam hebt benoemd. Anders krijgt hij of zij niets. Dit zal ook de grondslag zijn geweest van de redenatie van de Rechtbank Overijsel. […]

Speak now or forever hold your peace

VERZWIJG GEEN VERMOGEN. ANDERS KRIJGT JE EX HET Je hebt het in een Amerikaanse romantische comedy vast wel eens gezien. Een man en vrouw staan voor het altaar om door een priester in de echt te worden verbonden en de priester spreekt dan de volgende woorden uit: Speak now or forever hold your peace. De bedoeling […]

Pastoor en erfenis

In een vorige column heb ik aangegeven dat sommige mensen geen erfgenaam mogen zijn. Niet omdat zij de weelde niet kunnen dragen, maar simpelweg omdat zij een bepaalde functie hebben. Het voorbeeld dat ik gebruikte was een arts die niet van een patiënt mag erven omdat een arts in een dusdanige positie zit dat hij […]

Hulpverlener ontslagen wegens erfenis

Sommige mensen mogen niet erven of op een andere manier iets uit een erfenis krijgen. Niet omdat zij niet met geld om kunnen gaan, maar omdat zij hulpverlener zijn. De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) afhankelijk […]

Ruzie bij de notaris gaat jou geld kosten

Als je op een notariskantoor werkt, krijg je soms te maken met ruzies. Bijvoorbeeld tussen erfgenamen over de verdeling van de nalatenschap. Ook bij echtscheidingen staan de ex-echtgenoten geregeld lijnrecht tegen over elkaar en hetzelfde doet zich voor bij samenwoners die uit elkaar gaan. De notaris is dan de neutrale partij die gebruikt kan worden […]

Euthanasie regels bij dementie verduidelijkt

Er is meer duidelijkheid gekomen met een nieuwe handreiking over euthanasie ingeval van mensen met dementie. Steeds meer mensen leggen tegenwoordig een medische wilsverklaring vast, zoals een euthanasieverklaring of behandelverbod. Dat doen ze zelf in een zelf ingevulde verklaring of in een levenstestament bij de notaris. Over het levenstestament is in dit artikel meer informatie te vinden. Hieronder volgt […]

De taart en de angst van notarissen om te durven kiezen

Laatst werd mijn aandacht getrokken door een tweet van een notariskantoor in Nederland. Allereerst is het een goed ding dat ze nadenken over de toekomst, de markt, hoe kunnen we (potentiële) klanten bereiken etc. Ze hebben aandacht voor marketing en dat is goed. Tot zover geen op- en aanmerkingen. Maar ondanks dat was ik erg […]

Notaris in 2016: Change is coming

Het notariaat is een bijzondere markt. Tot 1999 waren de tarieven vast. Je betaalde bij elke notaris hetzelfde bedrag voor zijn of haar diensten. Internet stond in de jaren 90 nog in de kinderschoenen dus je ging meestal naar de notaris die het dichtste bij zat. Simpel, overzichtelijk maar vrij duur. Sinds 1999 mag elke […]

Hoe zeker is een testament eigenlijk?

Ik heb je al eens eerder een gewetensvraag gesteld, namelijk of je heel snel een testament zou opmaken en passeren als iemand bij je komt die terminaal ziek is. Aanleiding hiervoor was een rechterlijke uitspraak waaruit bleek dat een notaris in dat geval dit beter wel kan doen, zelfs als het op dat moment onduidelijk is of […]

Word je wel eigenaar als een executeur verkoopt?

Niemand de deur uit zonder executeur! Dat was kort gezegd de boodschap die notarissen kregen toen het nieuwe erfrecht in 2003 werd ingevoerd. De reden was dat door de nieuwe wetgeving de executeur een veel sterkere positie kreeg dan voor die tijd. Of om een ander gezegde te gebruiken: Koning, Keizer, Admiraal, De executeur verslaat […]

Maakt lego meer kapot dan je lief is?

Wie kent de Deense bouwsteentjes niet ? Als peuter speel je met duplo en via de kleinere lego-blokjes kom je bij techno uit dat met de computer aan te sturen is. Bouwen met de felgekleurde plastic steentjes zorgt voor een goede oog-hand coördinatie, ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en kennis van programmeer-taal. Recent las ik een uitspraak waaruit blijkt […]

Innovatie: de doodsteek voor het notariaat!

Met stijgende verbazing lees ik de nieuwsberichten de laastste maanden over innovatie in het notariaat. Wat begon met de HEMA notarisservice twee jaar geleden. Het hele notariaat was in rep en roer en begon te steigeren. Wat gek is omdat bijvoorbeeld Doehetzelfnotaris al zes jaar een vergelijkbaar platform heeft en Degoedekoopstenotaris.nl al 15 jaar aan […]

Sinterklaas en de schenkingsknip

Dit jaar zat Sint te denken, wat aan jou te schenken  5 december is de avond waarop veel cadeau’s worden uitgepakt. Via internet kun je wel veel dingen bestellen, maar kan ik jou niet een fysiek cadeau geven. Daarom zal ik je een suggestie doen die je kinderen geld kan besparen. Het gaat dan om […]

Is het verstandig om mijn man te vertrouwen?

Onlangs las ik over een tuchtrecht-uitspraak die weer eens leert dat je mensen wel voor, maar niet in het hoofd kunt kijken. Als notaris moet je in je werk daarmee rekening houden. Dat betekent helaas ook dat je in gesprekken met klanten altijd op je hoede moet zijn. Hoe kan iemand misbruik maken van een besproken […]

Aannemen envelop met geld is zuivere aanvaarding erfenis

  Vorige keer heb ik geschreven over de aansprakelijkheid van erfgenamen voor de schulden van de overledene als zij de erfenis niet beneficiar aanvaarden. Ik gaf aan dat notarissen vaak geen duidelijke antwoorden kunnen geven op simpele vragen omdat je een wettekst soms op verschillende manieren kunt interpreteren. Als voorbeeld gaf ik de situatie dat een […]

Escrow: Wat is het en eet ik het met mes en vork?

Vrijdag 2 oktober was ik één van de drie panelleden die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gevraagd zijn om te discussiëren over de Notaris in de Digitale Wereld. De KNB heeft mij gevraagd als panellid omdat ik internet en computerapplicaties gebruik om mijn kennis met je te delen. Sommige diensten die met software te maken […]

Hij doodde haar uit liefde en erfde niets

De volgende situatie zal bij vele lezers emoties oproepen. Sommigen zullen het eens zijn met de uitspraak van de rechters, anderen zijn volledig oneens. Helaas is er hier geen ruimte voor een polder-oplossing waarbij iedereen een beetje gelijk krijgt en allen een beetje water in de wijn doen. De rechters moesten hier dan ook een Gordiaanse knoop […]

Wordt de Vermogensrendementsheffing nog verder verlaagd?

Op de derde dinsdag in september is het Prinsjesdag en maakt de regering de nieuwe belastingmaatregelen bekend. Dat is een goede traditie en een ander aspect van die traditie is dat journalisten al vóór die dag proberen te achterhalen welke nieuwe regels gaan gelden, het zogeheten lekken. Verlaging en verhoging Spaartax Eén van die lekken betrof dit […]

Schenken woning, verkopen voor minder dan de WOZ-waarde en dus schenkbelasting betalen?

Heeft u uw woning verkocht aan uw kind(eren) en daarbij een deel van de koopprijs kwijtgescholden als schenking, lees dan verder. Want de uitspraak van de Hoge Raad bepaalt of uw kind(eren) wel of niet alsnog schenkbelasting moet(en) betalen. Dit alles komt door een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 12 februari 2015. Omdat er cassatie is […]

Wie is erfgenaam als er geen testament is?

Met enige regelmaat kom ik nalatenschappen tegen waarbij er helaas geen testament is gemaakt. Soms is de vraag niet direct te beantwoorden wie de erfgenamen zijn. In dit artikel leg ik de wettelijke regels van het ‘versterferfrecht’ uit. Geen testament Uiteraard is het belangrijk om altijd te controleren of de overledene wel een testament heeft gemaakt. […]

Onterven van het zwarte schaap kan slecht uitpakken voor de andere kinderen

Ik heb eerder geschreven over erfenissen en het nut van beneficiair aanvaarden ervan. Bijvoorbeeld omdat er nog een claim is van de kinderen op de langstlevende omdat de ouder die het eerste overleed een langstlevende testament had met een zogeheten renteclausule. Onlangs heb ik nog aangegeven hoe een renteclausule ook verkeerd kan uitpakken in de Inkomstenbelasting. In een recente uitspraak blijkt […]

Nieuw model levenstestament

Vanaf 1 april 2015 is er een nieuw model (van de financiële volmacht uit het) levenstestament. Hierin is een apart onderdeel voor het regelen van de financiële zaken opgenomen. Hierover hebben de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Nederlandse Vereniging voor Banken (NVB) overeenstemming bereikt. Het levenstestament is nu werkbaarder voor banken. De onduidelijkheid die bij banken bestond of iemand […]

Oplossing voor inkomstenbelasting over erfenis

In mijn vorige artikel heb ik geschreven hoe een vrij obscuur wetsartikel in de overgangswet bij de invoering van de Inkomstenbelasting nu nog problemen kan opleveren bij een erfenis. In dat lange stuk gaf ik aan dat er een oplossing is, maar dat ik geen ruimte over had om die kenbaar te maken. In deze nieuwe column […]

Inkomstenbelasting over erfenis

Excuses Die zou de wetgever eigenlijk moeten aanbieden omdat een obscuur wetsartikel nog steeds voor de Inkomstenbelasting (IB) geldt maar onbedoelde gevolgen heeft voor een hele andere belastingheffing, namelijk de erfbelasting (vastgelegd in de Successiewet (Sw)). Gelukkig treft het niet veel mensen, maar de gevolgen kunnen wel groot zijn. Daarom besteed ik in deze column […]

Is de financieel adviseur aansprakelijk voor de afwikkeling van de erfenis?

Onlangs las ik een tuchtrechtuitspraak over de rol van een accountant bij de afwikkeling van een erfenis. De conclusie van de zogeheten Accountantskamer op 21 november jl. was dat de betreffende accountant tuchtrechterlijk fout had gehandeld door de cliënte niet te wijzen op de risico’s van zuivere aanvaarding van de erfenis van haar echtgenoot. Daarbij speelde mee […]

Belastingtip: trouw met je dementerende tante

In de zomer van 2014 las ik in de krant over een bijzondere situatie. Een (jongere) neef was met zijn (oudere) oud-tante getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden. Achteraf bleek dat de ambtenaar van de Burgerlijke Stand iets te goedgelovig was omdat de oud-tante dementerend was. Zij kon dus haar wil niet goed bepalen […]

Wat je moet weten over een papieren schenking

Aan het einde van het jaar zijn er veel vragen over schenkingen, met name over schenken door ouders aan kinderen. Op dit moment zijn het vooral vragen over de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelastingvan € 100.000,- die tot 1 januari 2015 nog te gebruiken is. Een van de meest voorkomende vormen van schenken is echter de zogenaamde […]

Kan ik huwelijkse voorwaarden aanpassen zonder notaris?

Mensen kijken vaak maar twee keer naar hun huwelijkse voorwaarden: als ze getekend worden bij de notaris vóórdat ze trouwen én bij de echtscheiding. In de tussentijd neemt men die voorwaarden niet vaak ter hand. In een zaak die bij de Rechtbank in Amsterdam speelde, bleek dat ook. De echtgenoten waren gehuwd onder het maken van huwelijkse […]

Wat verandert er aan het energielabel in 2015?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen alle huiseigenaren die nog geen energielabel bezitten een voorlopig energielabel thuis gestuurd. Gebaseerd op bouwjaar en type woning, geeft dit label aan hoe energiezuinig je huis is. Dit voorlopig energielabel geldt niet als je je huis gaat verhuren of verkopen. Dit komt omdat het bij het voorlopig energielabel om een schatting […]

Vastgoed en Belastingplan 2015: 4 belangrijke wijzigingen

Onlangs is het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft in de Nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 enkele zaken toegelicht met betrekking tot de fiscale wijzigingen bij vastgoed. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015. Overdrachtsbelasting In het Belastingplan 2013 is de termijn van 6 maanden […]

Radar-testament mogelijk kat in de zak

Naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Radar vier jaar geleden hebben veel consumenten een nieuw testament gemaakt, het zogenaamde Radar-testament. Door wetswijzigingen kan dit testament nu financieel nadelig uitpakken. Kandidaat notaris Ernst Loendersloot en ‘Vraag de Notaris’ willen jou hiervoor waarschuwen en hierbij helpen. Heb je een Radar-testament of denk je zo’n testament te […]

De notaris bij je thuis

Het gebeurt met regelmaat dat het kabinet juridische maatregelen neemt in het kader van haar beleid. Je leest het in de krant, op internet of hoort er bijvoorbeeld over via het 8-uur Journaal. Die algemene informatie vormt de basis. Maar ieder individueel geval is uiteraard anders en om een en ander op je eigen situatie […]

Doe sneller aangifte erfbelasting en bespaar belastingrente

Recent volgde ik een cursus en daarbij ging het over diverse fiscale zaken. Een punt dat er voor mij uitsprong was de belastingrente. Graag ga ik daar kort op in omdat dit voor iedereen die erfgenaam wordt een heet hangijzer kan zijn. Als je je netjes aan de door de belastingdienst opgegeven termijnen houdt, dan […]

Overlijden tijdens scheiding; ex toch erfgenaam

Ik heb al eens aandacht besteed aan de gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Met name het moment waarop de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden is, heb ik daarbij onder de aandacht gebracht. Sinds de wetswijziging is dat namelijk al op het moment dat het verzoek tot scheiding is ingediend bij de rechtbank en niet meer pas op het […]

Spelregels voor notaris en consument

De Beroepsorganisatie van notarissen (KNB) heeft samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis een brochure gemaakt. In deze brochure staan regels voor de notaris en voor jou op het moment dat je naar de notaris gaat.  Het boekje wordt officieel pas gelanceerd op 1 oktober 2014 maar is nu al beschikbaar. Regels Een notaris moet zich houden aan […]

Repeterende schenking: wat is het en is het mogelijk?

Om erfbelasting te besparen wordt vaak gebruik gemaakt van een schenking op papier. Er wordt dan vastgelegd dat de ouders hun kind geld schenken, maar dat het kind dat bedrag pas zal ontvangen bij overlijden van de ouders (of eerder, bijvoorbeeld bij opname in een verzorgingstehuis). Schenking op papier: hoe werkt het in het kort […]

Notaris tip van de week: een erfenis en, wat nu?

Een naaste is overleden en u wordt geconfronteerd met het afwikkelen van de erfenis. Wat moet u dan allemaal regelen? Uitvaart Allereerst is daar natuurlijk de uitvaart. Heeft u de overledene goed gekend, dan kent u de wensen van de overledene en probeert u alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Papierwinkel Maar dan? Daarna begint […]

Notaris tip van de week: Wie regelt jouw erfenis

Wie regelt de afwikkeling van uw erfenis? Vandaag meer over de executeur, of in het oude erfrecht: de executeur-testamentair. Misschien hebt u er al wel eens over gehoord, maar steeds meer mensen benoemen in hun testament een bekende vertrouweling of een professional tot executeur van hun nalatenschap. Afhandeling erfenis De executeur is iemand die de erfenis […]

Notaris tip van de week: Erfenis en schulden

Misschien heeft u er ook al over gelezen of gehoord? Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat erfgenamen worden geconfronteerd met een erfenis, waarin meer schulden zitten dan vermogen. Dit noemen we ook wel een negatieve nalatenschap. Wanneer een erfgenaam de erfenis “zuiver” heeft aanvaard, dan moet hij opdraaien voor de schulden en deze uit […]

Wat zijn de regels bij schenken?

Veel mensen in Nederland schenken elk jaar geld aan anderen. Dit kunnen goede doelen zijn of bijvoorbeeld je kinderen. Naast dat het leuk is om andere mensen iets te geven kan het ook belasting besparen op het moment dat je overlijdt of in een verpleeghuis moet gaan wonen. Regels in Nederland In Nederland moet je […]

Komen schenkingen boven tafel bij het overlijden?

Een wandeling die bij vele Maastrichtenaren favoriet is, is die vanaf de Vijfsprong in Sint Pieter, langs Fort Sint Pieter over de berg naar de kerk Sint Pieter boven. Voor een lekker fris glas bier kun je daarna voorbij de woning van André Rieu lopen richting, Casino Slavante. Aan je rechterhand zie je dan op […]

Notaris tip van de week: Scheiden en je pensioen

Vorige tip ging over de alimentatie, die moet worden betaald vanwege de wettelijke zorgplicht tussen echtgenoten die ook blijft gelden na een scheiding. Een ander financieel onderwerp waarover  afspraken moeten worden gemaakt als u gaat scheiden, is het ouderdomspensioen. U leest er meer over in deze wekelijkse notaristip. Afspraken over je opgebouwde pensioen Hoewel het ouderdomspensioen […]

Gemiddelde huizenprijs gestegen

Vandaag heeft de NVM (grootste makelaarsorganisatie van Nederland) de kwartaalcijfers van de huizenmarkt bekend gemaakt. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn koopwoningen voor een hogere prijs verkocht in vergelijking met de eerste drie maanden van 2013. De gemiddelde prijs lag 1,2% hoger dan in 2013. Ook zijn er 41% meer huizen verkocht […]

Notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn

Een notaris mag niet te goed van vertrouwen zijn en moet zelfs behept zijn met een gezonde dosis wantrouwen. Dat blijkt uit een zaak die door onze hoogste  tuchtrechter is behandeld. De straf die daar opgelegd werd vanwege een weinig kritische houding was ontzetting uit het notarisambt. Koopovereenkomst In deze zaak werd op het kantoor van de […]

Hoeveel mensen scheiden in jouw gemeente?

Het CBS (Centraal Bureau van de Statistiek) heeft op een rijtje gezet waar mensen in Nederland het meest scheiden. Het blijkt dat in Heerlen de meeste getrouwde partners uit elkaar gaan. In 2012 zat Heerlen met 492 inwoners die gingen scheiden ruim 66% boven het landelijk gemiddelde. Limburg Uit de cijfers blijkt dat ook in […]

Klacht over een notaris: wat kun je doen?

De meeste mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met een notaris. Meestal verloopt dat zonder problemen, maar niet altijd. In dit artikel lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent met de dienstverlening of rekening van de notaris. Hoe dien je bijvoorbeeld een klacht in tegen een notaris? 1 […]

Notaris tip van de week: Huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract

Er zijn verschillende manieren om het samenleven van partners te regelen. In deze tip belicht ik de verschillende samenlevingsvormen en de juridische gevolgen. Trouwen Bij iedereen bekend is het huwelijk. Op allerlei manieren vinden huwelijksvoltrekkingen plaats. Groots met receptie en feest of in het klein waarbij familie en vrienden achteraf worden geïnformeerd en alles wat […]

Bewindvoerder moet schenkingen terugdraaien

Afgelopen tijd stonden schenkingen volop in de belangstelling. Door schenkingen te doen kan namelijk erfbelasting bespaard worden of voorkomen worden dat het spaargeld “opgegeten” moet worden bij opname in een verzorgings- of verpleeghuis (AWBZ-bijdrage). Ik heb al eerder geschreven over dit onderwerp. Ook heb ik aandacht besteed aan de mogelijkheid om een algehele volmacht te […]

Notaris tip van de week: Scheiding en je huis

Minder dan vroeger, maar nog steeds wordt er getrouwd. Men belooft elkaar tot de dood trouw te zullen blijven in voor- en tegenspoed. Net als u, weet ook ik, dat ongeveer een derde van alle huwelijken de eindstreep niet haalt. Dit geldt nog meer voor samenwoners. Van de samenwoonrelaties wordt inmiddels de helft na enige […]

Grafrechten deel 2

In mijn vorige stuk heb ik geschreven over de grafrechten van de laatste rustplaats van opa en oma. Een schoondochter had vele jaren na hun beider overlijden een verzoek gedaan aan de gemeente om deze op haar naam te laten zetten om daarmee de ruiming te voorkomen. In een andere zaak heeft de Raad van […]

Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Vorige week deed de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een oproep om het geregistreerd partnerschap af te schaffen. Het is (bijna) hetzelfde als trouwen en zou zijn functie (partnerschap voor 2 personen van hetzelfde geslacht) hebben gehad. In dit artikel geef ik aan wat de verschillen tussen trouwen en geregistreerd partnerschap zijn. KNB: schaf geregistreerd partnerschap af 21 […]

Notaris tip van de week: Schenken op papier

Misschien hebt u er al wel eens over gehoord en heb ik het in een van mijn vorige columns ook wel eens genoemd, maar om geld/vermogen van de ouders fiscaal voordelig naar de kinderen over te hevelen wordt regelmatig gebruik gemaakt van de “schenking op papier”. In dit artikel wil ik u meer vertellen over […]

Grafrechten deel 1

Onlangs heeft de Raad van State twee uitspraken kort na elkaar gedaan over grafrechten. Inzet daarbij was de vraag wie de rechtsgeldige eigenaar was geworden  van de grafrechten. Omdat sommige mensen een grote emotionele waarde toekennen aan grafrechten wil ik graag beide uitspraken kort behandelen. Casus 1 Grafrechten vele jaren na overlijden overgeschreven op de […]

Wat is een levenstestament?

Momenteel is een algemene volmacht een veelgevraagde notariële akte. Veel mensen gaan nog een stap verder en maken zelfs een levenstestament, waar een algemene volmacht slechts één onderdeel van is. In dit artikel leg ik uit wat een levenstestament is en wat je er in kunt regelen. Wat is een levenstestament? Een levenstestament is een […]

AWBZ bijdrage verlagen door te schenken deel 4

In de drie voorgaande stukken heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Dit, om de eigen bijdrage voor de AWBZ lager te krijgen. Nu ga ik graag in op een andere situatie waarbij wel machtiging nodig is (en de eigen bijdrage lager wordt) maar geen schenking plaatsvindt. Casus 4 […]

Notaris tip van de week: kan ik mijn kind onterven?

U hebt altijd hard gewerkt voor uw gezin en bent altijd spaarzaam geweest, waardoor u nu een mooi spaarpotje heeft opgebouwd. Alleen ziet u die spaarzaamheid niet terug bij (al) uw kinderen. U vindt het eigenlijk wel jammer wanneer uw spaargeld en bijvoorbeeld de waarde van uw inmiddels (bijna) hypotheekvrije woning voor een groot deel […]

Schenken en verlaging AWBZ-bijdrage deel 3

In mijn vorige twee artikelen heb ik situaties beschreven waarin een bewindvoerder toestemming vroeg om geld te schenken. Het effect daarvan is dat de eigen bijdrage voor de AWBZ lager wordt. In de eerste situatie was weliswaar geen sprake van een schenkingstraditie, maar was er ook geen risico dat de ontvangers andere personen zouden zijn […]

Openbare verkoop woning: spreken is zilver, zwijgen is fout

Een tijdje terug las ik een interessante uitspraak over de spreekplicht van de executerende bank bij een openbare verkoop. Doordat de betreffende hypotheekbank deze spreekplicht had geschonden, kon de koper op de veiling de hele transactie terugdraaien op grond van dwaling. De bank moest de totale koopsom terugbetalen en zat ineens weer met het pand […]

Notaris tip van de week: Geld uit je BV halen

Vandaag weer een tip voor ondernemers en wel die ondernemers die hun onderneming hebben ondergebracht in een BV. Kun je het minimumkapitaal wat je bij de oprichting in je BV moest brengen, er weer uit halen? Je treft de oplossingen aan in dit artikel. Minimumkapitaal afgeschaft Voor 1 oktober 2012 moest er bij de oprichting […]

Online opstellen van je testament? Pas op!

Door het maken van een testament kun je bepalen wat er gebeurt met jouw bezittingen na je dood. Met een uitgebreid testament kun je zelfs twee keer over je bezittingen bepalen, namelijk bij je eigen dood en bij de dood van diegene die het in eerste instantie kreeg. Besparen belasting Een goed opgesteld testament kan […]