Iris

Kan ik uitstel van betaling erfbelasting aanvragen?

Ja, onder voorwaarden kun je uitstel van betaling van de erfbelasting aanvragen. Er kan uitstel worden aangevraagd als:

  • de erfenis voornamelijk uit de woning bestaat;
  • de erfbelasting niet uit de rest van de erfenis kan worden betaald;
  • de ouder de erfbelasting niet kan betalen.
Categories: Erfbelasting,Erven.

Leave a Reply