Iris

Kan ik een lening verrekenen met een erfenis?

Dat ligt er aan hoe groot de erfenis is. In principe is dit mogelijk. Indien de erfenis voldoende groot is kan de schuld worden verrekend met de erfenis. Als de schuld groter is dan de bezittingen kan je een deel van de schuld verrekenen. De rest van de schuld gaat dan over op de andere erfgenamen.

Categories: Algemene vragen,Erfbelasting,Erven.