Iris

Kan een minderjarige een erfenis met schulden erven?

Nee dat kan niet. Op het moment dat een minderjarige erfgenaam is, regelt de wet dat hij/zij niet op hoeft te draaien voor de schulden wanneer de erfenis meer schulden dan bezittingen heeft. Dit heeft beneficiair aanvaarden (link).

De wettelijk vertegenwoordiger (vaak de ouder) van de minderjarige moet de erfenis namens de minderjarig verplicht beneficiair aanvaarden. De wettelijk vertegenwoordiger kan ook namens de minderjarig de erfenis verwerpen maar daarvoor is toestemming nodig van de kantonrechter.

Categories: Algemene vragen,Erven.