Iris

Hoe wordt een levenstestament vastgelegd?

Een levenstestament wordt vastgelegd in een notariële akte bij de notaris. Het vastleggen van de akte bij de notaris heeft meerdere voordelen. Ten eerste levert dit het bewijs op dat je ten tijde van het maken van het levenstestament wilsbekwaam bent. Wilsbekwaam betekent dat je weet wat je zegt. De notaris moet namelijk er van overtuigd zijn dat je wilsbekwaam bent. Als hij daar aan twijfelt mag hij je de akte niet laten tekenen.

Tweede voordeel is dat het levenstestament net als een gewoon testament wordt geregistreerd in een register. Voor het levenstestament is het CLTR, het centraal levenstestamenten register. Dit geeft ze zekerheid dat iedereen die dat mag kan achterhalen of je een levenstestament hebt opgesteld.

 

Categories: Levenstestament,Samenleven.