Iris

Hoe wijzig ik mijn statuten?

Een BV, NV, vereniging of stichting kunnen allemaal statuten hebben. Voor het wijzigen van de statuten is een notariële akte vereist. Voor het wijzigen van de statuten is wel toestemming vereist van de algemene ledenvergadering (vereniging), het bestuur (stichting) of de algemene vergadering van aandeelhouders (BV).

Reden voor het wijzigen van de statuten

Het wijzigen van de statuten kan diverse redenen hebben, zoals:

1. organisatie krijgt een andere naam;

2. feitelijke werkzaamheden van de vennootschap zijn gewijzigd;

3. vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurders is veranderd;

4. een BV wil bijzondere aandelen gaan uitgeven (zoals prioriteitsaandelen (link)).

Bij twijfel of de statuten van de onderneming moeten worden gewijzigd, is het verstandig contact op te nemen met een notaris.

Categories: Besloten Vennootschap,Statutenwijziging,Stichting,Vereniging.